Escrits premiats del concurs literari de Sant Jordi confinat 2020

Departament de Llengua catalana i literatura

1a categoria:
Poesia
1r premi
2n premi

Prosa
1r premi
2n premi

Portaparaules
1r premi

2a categoria:
Poesia
1r premi
2n premi

Prosa
1r premi
2n premi

3a categoria:
Prosa
1r premi
2n premi

Departament de Llengua castellana i literatura

1a categoria
Prosa
1r premi

2a categoria
Prosa
1r premi
2n premi

3a categoria
Prosa
1r premi