Escrits premiats del concurs literari de Sant Jordi 2019

Departament de Llengua catalana i literatura

1a categoria:
Poesia
1r premi
Accèssit

Prosa
1r premi
Accèssit

2a categoria:
Poesia
1r premi

Prosa
Ex aequo
Ex aequo 1

Departament de Llengua castellana i literatura

1a categoria:
Poesia
Prosa

3a categoria:
Poesia