Escrits premiats del concurs literari de Sant Jordi 2021

Escrits premiats del concurs literari de Sant Jordi 2021
Departament de Llengua catalana i literatura

1a categoria:
Poesia
1r premi
1r premi
2n premi
2n premi

Prosa
1r premi
2n premi

2a categoria:
Poesia
1r premi

Prosa
1r premi
2n premi

3a categoria:
Poesia
1r premi
2n premi

Prosa
1r premi