El projecte de la biblioteca

Ara fa un any, vam embrancar-nos en el projecte de la fundació Bofill anomenat “Biblio(R)evolució”. Vam aprofitar aquesta iniciativa per sistematitzar el que ja fa el centre prenent com a punt d’enllaç la biblioteca. Els llibres de la biblioteca, tot i ser un complement indispensable pel nostre alumnat, estaven obsolets. Es va esporgar la biblioteca i se’n modernitzar el fons i la sala afegint-hi algun ordinador més perquè el nostre alumnat està acostumat a treballar en diferents plataformes digitals, i utilitzar l’ordinador és quasi imprescindible.

La biblioteca esdevé el punt neuràlgic del centre perquè agrupa diferents feines que ja s’anaven fent i alguna que s’ha incorporat aquest 2018-19.

A 1r d’ESO l’assignatura Competència lectora en la qual els alumnes viatgen a diferents llocs del món a través de textos de diferents autors, el projecte transversal de lectura “Els herois”, “Sofà de lectura”, que consisiteix en llegir llibres a alumnes d’una escola adscrita; i també, organitzat amb la Biblioteca “Carles Fontserè” de Porqueres, una “Bibliocursa” en què els alumnes, després d’haver-se llegit un llibre proposat, han d’anar resolent diferents enigmes que els porten a l’escriptor convidat; a 2n d’ESO el projecte transversal de lectura “Llegim l’univers”, a 3r d’ESO “Sofà de lectura” en anglès a una altra escola adscrita; a 4t d’ESO, “M’agrada llegir”, projecte en què hi intervenen tots els instituts de la comarca. Alguns alumnes van a la televisió i comenten llibres que han llegit seguint un fil conductor que porta el periodista, i “Marató de Viquipèdia” també a la Biblioteca de Porqueres, amb la qual tenim més proximitat. Tot i així, comptem amb el suport de la Biblioteca de Banyoles també a l’hora de deixar llibres de lectura cada trimestre; com també tenim relació amb la Biblioteca de la UdG de Girona, que, a més de fer una visita guiada als alumnes de 1r de Batxillerat, també els fan el carnet perquè puguin anar-hi a buscar llibres durant el curs, o bé quan estiguin fent el Treball de Recerca.

Amb la col·laboració d’aquestes biblioteques ja tenim accés al material físic, però l’objectiu de l’institut és integrar tots els estudis que ofereix el centre i formar els nostes alumnes en competències informacionals i digitals. El nostre alumnat de 2n curs del CFGS Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma va estar creant una interfície multimèdia.També a través d’un blog, acabat de crear, tota la comunitat educativa pot consultar el nostre catàleg de llibres i també el de les biblioteques adscrites i, des de les diferents àrees curriculars, es poden consultar els enllaços que es proposen, un catàleg de premis i concursos, i ressenyes virtuals. D’aquesta manera la biblioteca es converteix en un centre de recursos per a l’aprenentatge.