ERASMUS +

Aquest curs 2023-24 la biblioteca Font-rúbia és un dels 6 centres d’àmbit català escollits per a participar en el projecte Erasmus+ del Microconsorci Biblioteca escolar PuntEDU del Departament d’Educació que té com a principal objectiu potenciar el model de biblioteca escolar com a centre de recursos per a l’aprenentatge i l’ensenyament, que doni resposta a les necessitats informatives dels alumnes del segle XXI, que contribueixi a la formació mediàtica i informacional, a la millora de la competència i de l’hàbit lector i que sigui motor d’innovació en el centre.