BIBLIOTECA

Aquí hi trobareu:

  • El projecte de la biblioteca: projecte on explica els nostres objectius, funcions, activitats i organització de la biblioteca.
  • La guia de la biblioteca: document explicatiu del funcionament de la biblioteca
  • Fotografies de les activitats
  • El calendari d’activitats que es realitzen a la biblioteca i en el nostre entorn