PROJECTE DE BIBLIOTECA

El Projecte de biblioteca de centre és un document que, a partir del que estableix el projecte educatiu, exposa el model i el funcionament de la biblioteca que el centre vol tenir i els recursos que s’hi aplicaran per fer-lo possible.

En el projecte es recullen les característiques de la biblioteca del centre, es defineixen els objectius i es planifiquen les actuacions que es duran a terme pel que fa als aspectes tant organitzatius com pedagògics.

Aquí us mostrem el nostre projecte: