Daily Archives: 30 gener 2017

Els racons de Biblioteca d’Aula

A la Comissió de Biblioteca hem comentat el dosssier del Departament d’Ensenyament “BIBLIOTECA D’AULA: UNA OPORTUNITAT PER A LA LECTURA I EL CONEIXEMENT” per dinamitzar els nostres espais de biblioteca als diferents cicles, mitjançant l’assessorament de Joana Vernet del SE-CRP.

Revisarem l’organització del fons documental, la implicació dels alumnes i les activitats lectores per potenciar sobretot l’hàbit lector lligat al gust per llegir, la competència lectora i la competència informacional. Així posarem en comú el que fem a cada biblioteca d’aula i recollirem les activitats model segons les fitxes exemple del document comentat:

ba

Power explicatiu a:

http://xtec.gencat.cat/web/.content/projectes/biblioteca/formacio/jornades/documents/biblioteca-aula-jornada-eq.pdf