Revista Escolar El Portal

La nostra revista escolar EL PORTAL es va crear l’any 1984, ja té més de trenta anys.

És una revista col·laborativa que recull les aportacions de tota la comunitat educativa, des de l’Ajuntament de Benissanet fins a l’AMPA, amb la participació de tot el claustre i l’alumnat.

S’editen 2 revistes cada curs, una al desembre i l’altra al juny. La temàtica és monogràfica amb el recull de les activitats realitzades al centre.

Aquestes són les darreres revistes amb el nou format i el nou apartat dedicat a la biblioteca o des de la biblioteca escolar.

REVISTES

La primera que us presentem va ser un monogràfic dedicat a la Biblioteca perquè va ser l’any que es va inaugurar el nou espai amb la reforma de l’antiga biblioteca escolar.

REVISTA EL PORTAL 68