Materials Docents en Xarxa

materials_docents_xarxaMDX (Materials Docents en Xarxa) és un repositori cooperatiu que conté materials i recursos digitals resultants de l’activitat docent que es porta a terme a les universitats membres. La seva finalitat és augmentar la visibilitat i la difusió de la producció docent de les institucions participants i contribuir a l’accés lliure al coneixement.
Conté una cerca lliure i una cerca per diferents conceptes

Nivell recomanat: Docents

Tesis Doctorals en Xarxa

tesis_doctorals_xarxaRepositori cooperatiu que conté, en format digital, tesis doctorals llegides a les universitats de Catalunya i d’altres comunitats autònomes. La consulta de les tesis és d’accés lliure i permet realitzar cerques al text complet, per autor/a, director/a, títol, paraules clau, universitat i departament on s’ha llegit, any de defensa, etc. Els objectius principals de l’eina són difondre els resultats de la recerca universitària,  incrementar l’accés i la visibilitat dels treballs i afavorir l’edició electrònica en obert de la producció científica pròpia.
Està gestionat i coordinat pel Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC), i patrocinat per la Generalitat de Catalunya.

Nivell recomanat: Docents

Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya CCUC

ccucCatàleg amb més de 5 milions de títols que dóna accés a més de 10 milions de documents físics. Incorpora els fons de les biblioteques membres del CSUC i d’altres biblioteques associades. Els usuaris de les biblioteques del CCUC poden demanar llibres en préstec i còpies d’articles i altres documents.

Nivell recomanat: Docents

Memòria Digital de Catalunya

memoria_digital_catalunyaRepositori cooperatiu des del que es poden consultar, en accés obert, col·leccions digitalitzades relacionades amb Catalunya i el seu patrimoni o que formen part de col·leccions especials d’institucions científiques, culturals i/o erudites catalanes. Està impulsat per les universitats de Catalunya i la Biblioteca de Catalunya, coordinat pel Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) i compta amb la participació d’altres institucions catalanes. La principal finalitat de l’MDC és augmentar la visibilitat i consulta del patrimoni documental català.

Nivell recomanat: Docents

Sistema d’Informació Territorial Municipal SITMUN

sitmunSITMUN és una aplicació que ofereix informació cartogràfica produïda per diferents administracions a nivell provincial. Inclou un Geocercador de llocs d’interès. Permet la consulta, anàlisi i impressió d’informació relacionada amb el territori. També permet gestionar l’accés a les dades i la seva disponibilitat. És una iniciativa que la Diputació de Barcelona posa a l’abast dels ajuntaments, altres entitats locals i al ciutadà en general. Hi ha un accés restringit i un accés públic.

Nivell recomanat: Docents