Raco Revistes Catalanes amb accés obert

racoÉs un repositori cooperatiu des del que es poden consultar, en accés obert, els articles a text complet de revistes científiques, culturals i erudites catalanes. RACO és un projecte del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya i de la Biblioteca de Catalunya i compta amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Està adreçat al públic en general

Nivell recomanat: A partir de 4t de l’ESO amb indicacions del docent.

ARCA. Arxiu de revistes catalanes antigues

arcaPortal d’accés obert que inclou publicacions periòdiques tancades que han estat representatives dins la cultura i la societat catalana. És un dipòsit cooperatiu de preservació digital del patrimoni hemerogràfic català, que possibilita la consulta de les publicacions periòdiques completes, facilitant als usuaris la recerca d’informació. Conté una línia del temps que ajuda a saber els períodes de conservació de les publicacions.

És un projecte impulsat per la Biblioteca de Catalunya amb el suport del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC). Està adreçat a usuaris en general.

Nivell recomanat: A partir de 4t d’ESO amb indicacions del docent.