Ràdio i Multimèdia

http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web/ C. Pérez Ferreira

En aquest apartat es presenta un projecte intern per aprofundir en el llenguatge radiofònic, conèixer la ràdio com a eina pedagògica, descobrir propostes organitzatives i treballar amb diversos programes d’edició, sota la guia de la formació permanent del professorat de l’XTEC.

D’altra banda, creiem fermament que l’ús de la ràdio pot permetre a l’alumnat adquirir habilitats comunicatives i destreses personals molt necessàries dins i fora l’entorn escolar.