Projecte final

Aquí es perfila breument l’execució del projecte de “Ràdio i Multimèdia”.

L’arxiu conté la següent informació:

  1. Coberta.
  2. Dades del entre.
  3. Dades generals del projecte.
  4. Justificació del projecte.
  5. Diagnosi de necessitats i punt de partida.
  6. Objectius específics i indicadors.
  7. Descripció del projecte.
  8. Planificació i temporització de les actuacions.
  9. Proposta d’avaluació.
  10. Annex I.

RADM – Projecte final – TVia