Barcelona, darrera mirada

Barcelona,darrera miradaRecurs digital multimèdia que explica diferents aspectes de la història de Barcelona de mitjan segle XIX amb cartografia antiga. També conté imatges digitals d’alta resolució, textos i documents de l’època, recorreguts virtuals i narracions d’especialistes.

Ha estat elaborat per l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona i el Departament de Sistemes d’Informació de l’Institut de Cultura de Barcelona.
Nivell recomanat: Alumnes d’ESO i Batxillerat

Nomenclàtor oficial de toponímia de Catalunya

nomenclatorSegona edició del Nomenclàtor. Incorpora 13.000 nous topònims de diferents municipis de Catalunya. S’hi ha incorporat també una transcripció fonètica dels nuclis de població, que, a més, han estat indexats alfabèticament, la qual cosa permet un accés més ràpid i directe als 947 municipis. Aquesta obra recull i dóna oficialitat a més de 52.000 noms i vol ser una obra de referència per a l’edició de cartografia, retolació, guies de viatge i altres productes informatius. Adreçada al públic en general

Nivell recomanat: A partir de 2t de l’ESO amb orientacions del docent

Hipermapa. Atles electrònic de Catalunya

hipermapaL’Hipermapa (Atles electrònic de Catalunya) és l’instrument corporatiu de la Generalitat per a presentar a Internet la seva informació georeferenciada d’una forma integrada i sistemàtica. Aquesta aplicació posa a l’abast de la ciutadania les actuacions del Govern, els principals serveis, la dinàmica socioeconòmica i la planificació territorial, a la vegada que permet visualitzar tots els racons del territori amb la seva realitat detallada. Informació sobre com funciona l’Hipermapa. Adreçat al públic en general.

Nivell recomanat: A partir de 4t de l’ESO amb indicacions del docent

Sistema d’Informació Territorial Municipal SITMUN

sitmunSITMUN és una aplicació que ofereix informació cartogràfica produïda per diferents administracions a nivell provincial. Inclou un Geocercador de llocs d’interès. Permet la consulta, anàlisi i impressió d’informació relacionada amb el territori. També permet gestionar l’accés a les dades i la seva disponibilitat. És una iniciativa que la Diputació de Barcelona posa a l’abast dels ajuntaments, altres entitats locals i al ciutadà en general. Hi ha un accés restringit i un accés públic.

Nivell recomanat: Docents

Mapes de Patrimoni Cultural

patrimoni_cultural_dibaEina de coneixement que mostra el patrimoni immoble, moble, documental, immaterial i natural d’un conjunt important de municipis.  Cada mapa s’hi acompanya d’una memòria que fa una valoració global del conjunt patrimonial del municipi. Permet consultar les dades d’un municipi concret o de diversos municipis amb una eina de cerca molt avançada. És una iniciativa de la Diputació de Barcelona.

Nivell recomanat: A partir de 1r d’ESO

Geocercador de llocs d’interès (Nomenclàtor)

geolocalizadorEina que permet cercar i situar en un mapa informacions geogràfiques municipals de la demarcació de Barcelona com ara adreces, serveis i equipaments, toponímia urbana, activitats industrials/comercials, patrimoni cultural, elements protegits del territori vinculats a planejament urbanístic, i a més, el nom dels municipis i de les urbanitzacions. Té l’accés públic a través de Sitmun, gestionat per la Diputació de Barcelona

Nivell recomanat: 1r d’ESO

Atles de la nova ruralitat a Catalunya

mapes_rurals_catalunyaAtles de la Catalunya interior realitzat per la Fundació Món Rural amb l’objectiu de donar a conèixer els trets distintius d’aquest territori i població per mitjà de mapes, gràfics i imatges. Conté orientacions didàctiques i metodològiques, i activitats per aplicar a l’aula.

Nivell recomanat: A partir de 1r d’ESO amb orientacions prèvies del docent.