Quart (17-18)

Curs 2017-2018

Aquest curs treballarem català amb les TAC.

La nostra carpeta del curs:

4A 4B

Sessió 16

La -r muda final

 • Tots els infinitius, excepte els acabats en -re, tenen una -r final muda.
 • Els gerundis també acaben en consonant final muda (-t).

FORMA VERBAL

INFINITIU

GERUNDI

·         Disposo ·         Disposar ·         Disposant
·         Pensarà ·         Pensar ·         Pensant
·         Llegim ·         Llegir ·         Llegint
·         Explicaré ·         Explicar ·         Explicant
·         Faig ·         Fer ·         Fent
·         Contaria ·         Contar ·         Contant
·          ·         Saber ·         Sabent
·         Estalviaré ·         Estalviar ·         Estalviant
·         Ha regalat ·         Regalar ·         Regalant
·         Van conèixer ·         Conèixer ·         Coneixent
·         Veig ·         Veure ·         Veient
·         Demanava ·         Demanar ·         Demanant

Les biografies expliquen la vida d’una persona.

Poden ser breus o molt extenses. Hi ha dades que hi han d’aparèixer sempre:

 • Nom i cognom
 • On i quan va néixer.
 • On i quan va morir.
 • Què va estudiar.
 • Què va fer.

Aqui tens un exemple:

Ara obrirem un document amb la seva biografia i afegirem una foto i marcarem amb diferents colors els apartats de la seva biografia

Sessió 15

ELS GENTILICIS

són paraules (adjectius) que ens indiquen la procedència o la pertinença a un lloc.

Es formen amb els sufixos:

-à/-ana, -enc/-enca,

-ès/-esa, -í/-ina

Exemples:

§  Suècia- suec/ -a

§  Manresa- manresà/ -ana

§  Sabadell- sabadellenc/ -enca

§  Anglaterra- anglès/-esa

§  Mallorca- mallorquí/ -ina

§  Andorra- andorrà/ -ana

§  Barcelona- barceloní/ -ina

§  Índia- indi/ -a

En aquesta pàgina pots buscar gentilicis:

Aqui pots jugar amb els gentilicis d’Espanya:

En castellà també es donen els gentilicis i amb aquestes activitats pots practicar:

Auca de l’alfabet català:

Fem un auca

Sessió 14

PRONOMS PERSONALS FORTS

 

SINGULAR

PLURAL

1ªPERSONA

Jo

Nosaltres

2ªPERSONA

Tu

Vosaltres

3ªPERSONA

Ell/Ella

Ells/Elles

ÚS DE G/J I TG/ TJ

El so de la g de gerro es pot escriure de dues maneres:

g davant de “e” i “i”
exemples: gerro i girafa
j davant de “a”, “o” i “u”
exemples: jaqueta, joc, jugar

Farem els tres nivells de J,G,LL

ELS DOS PUNTS (:) I EL GUIÓ (-):

Copiarem aquest text en el nostre document per fer-ne ús.

Un diumenge, en Quelet era al bar jugant al tuti amb els amics i, sense venir a tomb, va  dir:
-Dimarts inventaré la pòlvora.

Els amics van seguir concentrats amb les cartes, com si res. Però al cap d’una estona, li van dir:
-Ei, Quelet, això ja ho van inventar els xinesos ni se sap quant temps fa. Inventa una altra cosa.

En Quelet va callar uns instants.
-Bé, doncs llavors…, arrossego! -va contestar.
I va cantar les quaranta.

Sessió 13

Fem un còmic.

Treballem la C/QU

Sessió 12

Tastaolletes

Descobrim frases misterioses

Essa sorda i essa sonora

La lletra s pot representar la essa sonora i la essa sorda.
Exemples: serp ( sorda), oasi (sonora).
La lletra z només pot representar la essa sonora.
Exemples: zona, esmorzar, pinzell.
Les lletres c, ç i el dígraf ss sempre representen la essa sorda.
Exemples: oceà, forçut, pallasso.

Emplena els buits i després prem “Comprovar la resposta”.

 

Sessió 11

PARAULES SINÒNIMES I ANTÒNIMES

Les paraules que tenen el mateix significat són paraules sinònimes (estómac és sinònim de panxa).

Les paraules que tenen el significat oposat són paraules antònimes (obrir és antònim de tancar).

La sinonímia i l’antonímia es poden  produir :

·         Amb verbs: conversar-parlar; obrir-tancar

·         Amb adjectius: bell-bonic; net-brut

·         Amb adverbis: totalment-completament; lentament-ràpidament

DICCIONARI DE PARAULES SINÒNIMES

Sinònims i antònims 1

Sinònims i antònims 2

  Sinónimos y antónimos

Palabras sinónimasSessió 10

Numerals ordinals

Farem un treball entre tots sobre el llibre de Pere Quart: Bestiari.

link

Sessió 9

Qui parla amb qui?

Només cal que cliquis els dos personatges que creus que xerren entre ells. Si es giren, l’has encertada Som-hi?

Refranys de corcoll

Aquests deu refranys són un bon embolic. La primera part de cada refrany se’ns ha barrejat amb la segona part d’un altre. Sabríeu construir-los correctament?

Els contes de tota la vida

L’article:

Els determinants

Els determinants

Sessió 8

El nuvol juganer

En cadascuna de les frases següents hi ha dos mots que s’assemblen molt. Per distingir-los posa l’accent diacrític on calgui.

Ja estic fart que em prenguis el (pel)  (pel)  meu nas.
La seva (dona)  li (dona)  cada dia una poma per postres.
El (net)  dels senyors Rovira va (net)  i polit com si acabés de sortir de la tintoreria.
(Fora)  millor arreglar aquest cotxe (fora)  del taller.
(Es)  alt, ben fet, ric i simpàtic. (Es)  diu Joan Nothocreguis.
(Si)  que és estrany: a mi em va dir que (si)  no hi era, marxéssim.
(Son)  les dotze i encara no tinc (son)  .

 

Sessió 7

Entrena’t per llegir: La selva

Lletres bessones:

TIPUS DE FRASES

El tema ens presenta els diferents tipus de frases que podem trobar: enunciatives, interrogatives, exclamatives i imperatives. Hem de recordar que una frase és un grup de paraules ordenades i amb sentit que utilitzem per comunicar-nos. Com ja hem dit, quan parlem i escrivim, utilitzem de diversos tipus de frases:

 • Frases enunciatives:  S’utilitza per explicar alguna cosa. Exemple: Hèctor té un cotxe blanc.
 • Frases interrogatives: Les utilitzem per fer preguntes. Exemple: Pots vindre aquí, Alex?
 • Frases exclamatives:  Es fan servir per expressar una emoció, sorpresa, alegria, lament, disgust… Exemple: Oh, no! He suspès l’examen!
 • Frases imperatives: Fem ordres. Exemple: Ainoa, vine aquí ja!

Fem aquests exercicis:

Sessió 6

Accentuació de les paraules en català

Fem una postal de Nadal

Sessió 5

Repassem els signes de puntuació

Comparació i metàfora


Crearem un diàleg amb aquesta eina:

Sessió 4

Construeix les frases

Descrubeix el seu cuidador

La conjugació dels verbs

Aqui pots comprovar com es conjuta un verb.

EL VERB: PRESENT D’INDICATIU

Sessió 3

Les onomatopeies:

Fes ara aquests exercicis:

Les onomatopeies s’utilitzen molt en els còmics:

ATXIM. Esternut
BIPBIP. So intermitent d’un aparell electrònic.
BUP! Lladruc d’un gos.
CLANG. So d’un objecte que trenca un vidre.
GRRRAAU. Rugit d’un lleó.
HONK. So d’un animal.
PFFF. So d’un globus que es desinfla.
RAAUG. Rugit d’un lleó.
RAFRAFPUFPUUF. So d’un tub d’escap d’un cotxe, tapat amb un globus.
RRAAAH. Crit de dolor en contacte amb l’aigua gelada.
RRRRRIIIIIIING. So d’un timbre.
SPLATX. So d’un objecte o persona que cau a l’aigua.
ZIUUU. So de la trajectòria d’un objecte que es llença.
ZRRR. So d’una persona dormint.
ZZ. So d’una persona dormint.

Cerca exemples d’aquestes onomatopeies a la xarxa i afegeix-les en el teu document.

Sessió 2

Descomposem els números:

Repassem els números: Del 0 al 9999. Nivell 1 i 2

Recorda com escrivim els nombres en català i comprova que ho fas correctament:

Aquest pàgina ens pot ajudar: 

Ara comprova la teva habilitat amb aquests dos exercicis:

Sessió 1

Avuí per començar farem una activitat musical. Amb Groove Pizza crearem bases rítmiques i les compartirem.