Tercer

3A 3B 3C 3A 3B 3C

Aquest curs treballarem medi i altres temes a l’aula d’informàtica.

Sessió 7

Continuem amb la nostra presentació

 

Sessió 6

L’Esquelet i els músculs

Farem una presentació sobre el sistema locomotor

Sessió 5

ELS APARELLS DEL COS HUMÀ són:

  • L’APARELL CIRCULATORI
  • L’APARELL DIGESTIU
  • L’APARELL EXCRETOR
  • L’APARELL LOCOMOTOR
  • L’APARELL REPRODUCTOR
  • L’APARELL RESPIRATORI

Crearem un mural entre tots 3A, 3B, 3C

Sessió 4

El nostre cos: L’aparell digestiu.

Pots veure aquest vídeo:

 Farem aquestes activitats:

Treballarem amb un document sobre l’aparell digestiu

Sessió 3

La representació de la terra

Tipus de mapes: mapa mental

Crearem un document on afegirem diferents tipus de mapes

Si has acabat pots jugar amb aquestes aplicacions:

Nivells 1 i 2

Sessió 2

 El sol, la terra i la lluna

Moviments de la terra

Calendari Lunar

Fases de la lluna

Farme una presentació a la nostra carpeta

Sessió 1

Pots veure aquest vídeo

L’energia del Sol

Farem un viatge pel sistema solar

T’agradaria ser astronauta? Pedro Duque ho va aconseguir i ara és el nostre ministre de ciència. El pots conèixer una mica més en aquest vídeo: