6A (16-17)

Treballant amb WORDLE:

marc3
leyre5

leyre4

mohammed

moussa

leyre3

leyre2

leyre

Hem fet una presentació sobre la cèl·lula: