4A (2016-2018)

Fem dibuixos amb espirograf:

ainoha zakaria cheima pol kawtar iker2 sergio2 adrianxd laura arnauk

iker sergio

Hem creat comics amb makebeliefscomix

naialagarcia andrea martib ilyas-marti yassin ayman eloi-machuca abdelilah

zakaria arnau polx kawtar sergio chaimae iker makebeliefscomix

adrian

Hem treballat amb l’eina petites històries:

Hem fet una “pel·lícula” sobre la idea d’entrevista:


Hem fet una presentació entre tots sobre les onomatopeies: