Capacitacions dels docents i discents.

CAPACITACIONS DELS DOCENTS 2.0

Tal com hem anat aprenent en aquest curs, el rol del professor està canviant radicalment ja que les metodologies d’ensenyament i aprenentatge de les quals disposem també ho fan. Actualment, la docència va més enllà de la transmissió de coneixements. És una activitat complexa que requereix fer èmfasi no només en els aspectes metodològics i pràctics de l’ensenyament, sinó també en els socials i psicològics segons els grups que pretenem guiar.

Així, el docent 2.0 té moltes funcions a densenvolupar les quals les podríem agrupar en tres apartats:

  • Saber orientar i guiar a l’alumne per ajudar-lo a descobrir els objectius personals, proporcionar-li instruments d’autoreflexió i autoregulació i, afavorir l’autoavaluació i coavaluació.
  • Acompanyar-lo en el procés d’aprenentatge, escoltar-lo, preveure les seves dificultats, valorar les seves propostes veient sempre la seva part positiva i, ajudar-lo a trobar el seu camí.
  • Facilitar-li la construcció de coneixement, fent-lo reflexionar sobre els coneixements que ja té adquirits individualment i mostrar-li fins on ha d’arribar, treballar cooperativament i ajudar-lo a adquirir l’habilitat per fer-los avançar en el coneixement.

Així, per tal que la tecnologia aconsegueixi afavorir l’aprenentatge, nosaltres, els docents hem d’estar preparats, reciclats i capacitats per:

Guiar, programar, motivar, ajudar, animar, fer pensar, estimular, orientar, coordinar, escoltar, mediar…. acompanyar….

Per llegir més sobre el tema, aquí teniu una presentació on es parla del rol del professor:
[slideshare id=4201050&doc=roldocent-100521062638-phpapp02]

I en aquesta, es mostra molt esquemàticament però de forma molt clarificadora els rols del docent i dels alumnes:
[slideshare id=2495398&doc=elsrolsdelmestreilalumnev3-091113135529-phpapp01]

 

CAPACITACIONS DELS ALUMNES 2.0

Tal com venim dient reiteradament, l’educació està canviat per tal que els alumnes adquireixin una formació integral i l’habilitat d’aprendre a aprendr, a fer, a viure i a conviure, a posseir habilitats per adaptar-se a noves situacíons, a adquirir nous coneixements per poder sobreviure i enfrontar-se al món actual. La intel·ligència no està en la capacitat de resoldre conflictes, sinó en l’habilitat que tingui la persona per adaptar-se a un món compartit i canviant, per tant, l’aprenentatge en aquesta nova era, ha d’estar enfocat a la creació de coneixement.

Amb això, podríem més o menys deduir que dels alumnes en el món 2.0 hauríen de ser capaços de:

Socialitzar-se, informar-se, consultar, col·laborar, treballar en grup, tenir interès, estar motivats, descobrir, crear, jugar, interrelacionar, investigar, tenir criteri, ser actiu, opinar, autoavaluar-se, ser autònoms, ser responsables del seu propi procés d’aprenentage…  ser generadors de coneixement…

 

Per llegir més sobre el tema podeu veure la següent presentació:
[slideshare id=1520084&doc=diapositivasdelroldelestudianteenelentornovirtual-090601231031-phpapp02]

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *