Presentació

colours.PNG

Accions de coordinació és un recull de bones pràctiques per a l’impuls de les llengües, que va més enllà de l’aula i el centre.

El Bloc d’Accions de coordinació recull aquelles pràctiques que tinguin per objectiu:

  • Fomentar la coordinació entre institucions que comparteixen l’interès per les llengües, en general
  • Incentivar el treball cooperatiu més enllà de l’aula i de l’escola
  • Fomentar les accions inter-institucionals per l’ensenyament- aprenentatge de llengües estrangeres
  • Difondre bones pràctiques de coordinació per a l’impuls de les llengües

Les persones de referència dels territoris recullen les bones pràctiques en una proposta didàctica i les classifiquen segons el nivell educatiu, la temàtica, l’àmbit geogràfic i se’n fa difusió a través del bloc.

És una proposta adreçada als referents de llengües estrangeres dels territoris que són les persones encarregades de recollir les accions i al professorat dels diferents nivells educatius que coordinen les accions al territori.

El producte final és un decàleg de bones pràctiques i un catàleg virtual de bones pràctiques quant a l’ensenyament-aprenentatge de llengües estrangeres més enllà de l’aula.