Objectius

El Congrés de Ciència pretén donar una eina més per potenciar el treball que s’està portant a terme als centres en l’àmbit de l’observació, la recerca i l’experimentació, i va dirigit des de P5 fins a 6è de primària. Aquesta 5a edició es realitzarà en tres seus, pendents de concretar, els dies 22, 23, i 24 de maig de 2018.

OBJECTIUS

  • Valorar el treball científic que es realitza amb l’alumnat en els centres educatius.
  • Treballar i aprofundir en el tema del canvi climàtic.
  • Potenciar, coordinar i difondre activitats de recerca en educació infantil i primària.
  • Potenciar les competències científiques, lingüístiques i de comunicació.
  • Fer que l’alumnat sigui el protagonista de l’activitat i del seu aprenentatge.
  • Afavorir un marc on es puguin mostrar els treballs d’investigació.