Concurs

Us proposem que els nois i noies de les escoles participants facin un dibuix identificatiu del 5è Congrés de ciència que s’utilitzarà per fer el cartell. El tema del dibuix és el Canvi Climàtic.
Per a fer-ho cal que cada escola trii un dibuix per centre participant al Congrés, que caldrà enviar a la següent adreça de correu scapella@xtec.cat (abans del dia 2 de febrer de 2018).
En l’assumpte del missatge ha de dir: “congrés de ciència”, i en el cos del missatge ha de figurar el nom de l’alumne/a i de l’escola.

Els dibuixos s’han de desar en format .jpg i d’una grandària màxima del fitxer d’uns 250 KB. Més o menys 300×300 píxels i no hi ha de figurar ni el nom del centre ni de l’autor.

Els dibuixos seleccionats per cada centre es publicaran en aquest lloc web.