Info. Formació

FORMACIÓ: OBJECTIUS, CALENDARI,  RECEPTES ( tallers) i HASTAG

Una part molt important del Congrés és la formació adreçada al professorat. En aquesta edició el plantejament que seguirem serà el següent:

  • Presentació de la 5a edició del Congrés i del projecte de col·laboració amb el CCCB
  • Visita a l’exposició “Després de la fi del món” del CCCB
  • Realització de dos tallers a l’Estació ciutat
  • Una sessió coordinada pel CESIRE*, per orientar en la metodologia a seguir en el treball de recerca i experimentació a l’aula, on s’aportarà una mirada transversal a la temàtica del Congrés.
  • Sessió d’organització del Congrés
  • Celebració del Congrés
  • Avaluació
   * CESIRE (Centre de Recursos Pedagògics Específics de Suport a la Innovació i la Recerca Educativa).
 

 OBJECTIUS DE LA FORMACIÓ

  • Actualitzar el coneixement científic del professorat mitjançant la realització de conferències donades per experts en la temàtica.
  • Donar recursos, eines i estratègies per al plantejament del treball científic a l’aula.
  • Promoure la reflexió del professorat sobre la pròpia pràctica, a partir de generar dubtes i compartir sabers, recursos i estratègies, per tal d’avançar en el procés d’una activitat didàctica i científica. Durada: 21 h (12 presencials + 9 treball en centre)

La participació de l’alumnat al Congrés està condicionada a l’obtenció de la certificació del seminari.

CALENDARI

RECEPTES ( TALLERS)

Tot seguit,  trobereu refenciades les receptes ( o tallers) de l’estació ciutat:

1. Mesura de la qualitat de l’aire
2.  Les plantes de la ciutat
3. Aplicació de biochar als sòls urbans: millora del creixement de la vegetació
4. Aplicació de biochar als sòls urbans: millora del creixement de la vegetació
5.Comptatge digital de la superfície foliar
6.Comptatge analògic de superfície foliar
7.Comptatge de superfície foliar en jardins verticals
8.Els espais urbans i els seus usos
9.Reducció de contaminació a través del reciclatge
10.La biodiversitat ornitològica en període de nidificació
11.Seguiment de la biodiversitat ornitològica als jardins
12. Els colors del diòxid de carboni
13. Cel·les solars amb verdures
14. Piles amb gust de llimona
15. Seguim els ritmes de la natura
16. Autoconsum energètic (jo no tinc la recepta)

HASHTAG

En cas que volguéssiu intervenir en la xarxa social twuitter, us proposem utilitzar la següent etiqueta (hashtag)  #5CCiencia.

Aquesta etiqueta ens permetrà recollir les intervencions de tothom.