DESPRÉS DEL PROJECTE

  • ACTIVITAT 11: OPEN BOARD

Novament treballem amb l’Open Board de la PDI. Agafem una imatge d’un colom de la Pau i cada alumne ha d’escriure la paraula “PAU” a dins del colom. Aquesta vegada escrivim la paraula en un espai més reduït (comparat amb l’activitat d’escriure a la sorra que tenien tot l’espai de la pissarra).Després si volen, hi podem afegir altres imatges, dibuixos…

Imatge creada per mi mateixa amb el programa citat.

  • ACTIVITAT 12: FEM UN TRENCACLOSQUES

Amb el programa per generar trencaclosques, la mestra crea un trencaclosques amb una de les imatges que teníem de les abraçades i el resolem tots junts a la PDI.

  • ACTIVITAT 13: TAULETA

Ens descarreguem una app per pintar mandales amb les tauletes. Els nens i nenes es relaxen fent aquesta activitat.

Imatge

  • ACTIVITAT FINAL:

Per acabar el projecte i a mode d’avaluació final, tornem a fer el núvol de paraules que havíem fet el la primera activitat. Veiem que es pot donar forma de cor i ens surten moltes més paraules. Si comparem el primer núvol amb aquest, ja veiem el canvi i l’evolució d’aquest projecte de manera visual i ràpida.