ABANS DEL PROJECTE

  • ACTIVITAT PRÈVIA: SYMBALOO

Primerament, la mestra prepara les activitats que es realitzem en aquest projecte de manera que estiguin enllaçades al symbaloo de la classe. D’aquesta manera és més fàcil accedir-hi, no has d’estar buscant en el navegador cada activitat/video/programa… i queda recollit per si ho volen utilitzar els alumnes també a casa o si algun mestre en vol fer ús.

  • ACTIVITAT 1: NÚVOL DE PARAULES

Per començar les activitats prèvies, comprovem què saben de la pau. Fem un núvol digital de mots amb les paraules que ens han dit els alumnes. Observem que n’hi ha poques i molt repetides. Utilitzem el programa online wordclouds.

 

  • ACTIVITAT 2: CANÇÓ DE LA PAU

Seguidament, escollim una cançó que serà el fil musical a les entrades i sortides de l’escola durant tot el dia de la Pau, és a dir, per l’endemà. Escollim la cançó: “Si tingués la màgia d’un mag” de Dàmaris Gelabert.

Imatge

En veure projectat la cançó amb els dibuixos, és més fàcil recordar-la i cantar-la.

  • ACTIVITAT 3 : BEEBOTS

La mestra prèviament crea les imatges que representin i es relacionin amb la PAU. Les posa de manera aleatòria per l’estora transparent. Els nens i nenes han d’indicar al Beebot el camí correcte per arribar a aquella imatge de la pau. Un cop arribem, parlem de la imatge i l’expliquem, busquem vivències, exemples,…

 

Imatges