Què hem après ?

Per tal d’acabar el projecte, ara cal que fem una petita recopilació de tot el que hem après. Hem partit de dues preguntes suposadament senzilles i al final hem acabat amb uns objectes impressos ben bonics. Intentem recopilar i estructurar tot el que hem après.

PAS 1: Elabora una llista amb els passos seguits de principi a fi
 1. Escriu en un paper una petita llista de totes les accions que heu dut a terme fins que heu tingut els objectes impresos a la mà.
 2. Escriviu també quins aspectes han estat més difícils per vosaltres i com els heu resolt.
 3. No cal que els punts anteriors siguin molt extensos, amb mig full n’hi ha prou.
PAS 2: Crea una presentació de diapositives que descrigui tot el procés
 1. Crea una petita presentació de diapositives (10, per exemple) resumint tot el projecte.
 2. La presentació ha de contenir com a mínim aquests aspectes:
  1. Introducció
  2. Càlculs efectuats en algun dels casos (no cal que siguin tots els càlculs de totes les figures)
  3. Respostes a les preguntes plantejades en els apartats anteriors
  4. Fotografies dels objectes impresos
  5. Conclusions i valoració personal del vostre treball
PAS 3: Presentació oral i/o discussió dels diferents aspectes del projecte
 1. Si el professor ho considera, podeu presentar les vostres diapositives a la resta de companys.
 2. Un cop ho hàgiu fet, segur que sorgiran preguntes i/o respostes als raonaments/hipòtesis que heu fet vosaltres anteriorment.
 3. Discutiu amb els companys les dificultats que heu trobat en la consecució del projecte i de quina manera les heu solucionat.