Robòtica Educativa i Impressió 3D a l’ESO

Joan Nivera
Institut de Tecnificació, Amposta



Realització d’una exposició de peces modulars i reutilitzables impreses amb impressora 3D per tal de desenvolupar projectes de robòtica a la secundària de forma ràpida, com a solució immediata de construcció de xassís de robots educatius.

El mòduls estaran basats en plaques Arduino amb els sensors i els actuadors més utilitzats i assequibles al mercat per a la construcció de robots.