Inscripció

Període d’inscripció: del 3 al 30 d’abril

El límit de places és de 350 persones.
No es permetrà l’accés a la Jornada sense inscripció prèvia.