ESTRATÈGIA DIGITAL

Actualment estem treballant aquest document de manera conjunta amb el Departament d’Educació i amb l’ajuda del nostre mentor digital.

Aquest document pretén recollir totes les accions que es duen a terme al centre ara i a mitjà termini per tal de millorar la competència digital de l’alumnat, del professorat i del centre educatiu.