Treball per competències a la matèria de Castellà. Entrevistes a alumnes per l’anuari

Els alumnes de 3r d’ESO treballen en un projecte per competències. Al llarg del curs, crearan un anuari per als alumnes de 2n de Batxillerat que aquest curs deixaran el centre. El dia de la seva graduació, els alumnes els lliuraran els treballs realitzats . Quina sorpresa!

alumnes preparant els qüestionaris de les entrevistes.

més treball en els qüestionaris!

Un alumne de 3r fa una entrevista a una alumna de 2n. La Maria creu que és un treball del departament de llengües que realitzen els de 3r. Ja coneixerà la finalitat d’aquest a final de curs!

 

L’esport ens fa sentir millor i un cartell ben dissenyat també

Una de les activitats adreçades als alumnes de 2n d’ESO, ha estat des dels departaments d’educació física, plàstica i visual i tecnologia, deixar als nois i noies pensar en com fer la difusió d’aquesta primera Jornada d’activitat física i salut al Joanot Martorell d’Esplugues de Llobregat.

La proposta s’ha decidit com a treball en grup, on cadascú escollia fer o bé vídeo, o bé cançó o cartell, sempre originals i amb creació també d’un eslògan que recollís l’esperit de la jornada, la seva raó de ser, a més d’engrescar-los. Val a dir que qualsevol d’aquestes tres modalitats per expressar-se creativament en l’àmbit artístic, ha servit per avaluar part del crèdit de síntesi.

Dies abans de la jornada ja es va fer públic al vestíbul i altres espais de l’institut el cartell guanyador, que fou aquest:

En destaquem la realització a ordinador amb els programes Paint i Word i l’ús d’Internet. El resultat són sorprenents. És un cartell que es mou, que desprèn molt dinamisme, cosa que es reforça amb uns atletes que corren, captats just davant d’un llum rodó, com si d’un focus escènic es tractés, enxampant-los en el precís moment que passen per davant de càmera. El públic (som nosaltres que mirem el cartell) veiem passar els atletes i els animem perquè són els nostres companys i companyes de l’institut. L’ús dels colors i textures també reforça la idea de moviment, amb predomini de la gamma càlida contrastada entre tons majoritaris grocs i vermells.

És molt interessant la transparència dels colors (ara sí gamma freda i càlida, colors bàsics i complementaris) de les siluetes centrals: figures perfilades amb blanc vestides amb roba esportiva i que ajuden a reforçar la feina col·laborativa, l’esforç de l’equip precisament per aquesta transparència cromàtica. La feina d’equip, la suma d’esforços. No cal dir que la sensibilització educativa sobre temes de gènere ha fet que els alumnes retallin les siluetes de dos nois i dues noies: un encert positiu.

La tipografia s’ha escollit en blanc, amb la qual cosa es connecta visualment amb el focus escènic central també blanc, i deixar sorgir del fons els colors que emergeixen amb força. Hi ha molt d’equilibri en la composició.

Els alumnes a més d’incloure la informació rellevant (títol: Jornada d’activitat física i salut; la data: 6 d’abril del 2018; el nom dels centre: INS Joanot Martorell) han creat també l’eslògan:

L’ESPORT ENS FA SENTIR MILLOR

el missatge del qual ajuda a completar la feina d’equip i la importància de la jornada. Tot un èxit, felicitats!

AVALUACIÓ

En sessió de l’Equip Impulsor, dissenyem una rúbrica senzilla per avaluar el treball fet en grups cooperatius. S’elabora una rúbrica individual i una grupal per veure que en pensen els alumnes de com han treballat. Després de fer l’activitat, la posem en comú amb tot l’alumnat.

La valoració dels alumnes és que s’han hagut de posar d’acord per treballar conjuntament. Són molt conscients del treball realitzat.

Metodologia

Actualment a la nostra escola estem repensant espais (com a elements globalitzadors i generadors d’aprenentatge) i metodologies en totes les etapes

Fa dos cursos vam començar repensant els espais exteriors de l’escola, això ens va portar a fer tota una reflexió sobre l’organització d’espais i l’aplicació de noves metodologies a l’educació infantil i a realitzar tota una transformació en aquesta etapa.

Actualment ens trobem reflexionant sobre l’organització dels espais de primària com a part important de les noves metodologies de treball.

A continuació afegim un enllaç a un vídeo que descriu molt gràficament tot aquest canvi.

Video

Repensem l’espai educatiu

A la nostra escola, des de ja fa dos cursos, estem immersos en un procés on repensar l’espai físic com a element globalitzador i generador d’aprenentatge.

ESPAIS GENERADORS D’APRENENTATGE

Què ens proposem?

Repensar l’espai físic com un element globalitzador i generador d’aprenentatge. La proposta es duu a terme de forma gradual i participativa al voltant de tres eixos: *Espai exterior​: disposem d’uns patis molt amplis i rics en biodiversitat, que permeten transformar-los en espais plens de possibilitats educatives. *Espais d’infantil​: canviem la seva organització com a part important de les noves metodologies de treball. * Espais de primària​: reflexionem el model d’aula a partir de la construcció d’una sala diàfana davant les aules de primària, donant-nos l’oportunitat de viure un espai obert amb múltiples possibilitats organitzatives i de treball.

Com ens organitzem?

El principal valor d’aquest projecte és la implicació de tota la comunitat educativa, sent un bon exemple de solidaritat i empatia per a tots els infants. L’escola com a microsocietat en potència. Organitzem comissions de treball liderades per un coordinador : comissió projectes patis , comissió smartclassroom project. S’estableixen espais horaris lectius i no lectius dins de la programació anual d’activitats. Es fa una diagnosi per conèixer el punt de partida de cada projecte i es defineixen els objectius què es volen aconseguir. Es fan valoracions i enquestes de satisfacció periòdicament amb la finalitat d’anar cercant les estratègies adequades que ens ajudin a millorar el projecte.

Com avaluem ?

L’avaluació és un element clau en el nostre projecte. Entenem l’avaluació com a part del procés d’aprenentatge, on participa l’alumnat i el professorat emprant diferents eines : coavaluacions, autoavaluacions, rúbriques… i on els docents respecten els ritmes d’aprenentatge i els processos interns de les criatures, oferint un acompanyament significatiu i individualitzat en el propi procès. Ens servim d’eines com la Documentació per tal de poder cercar evidències dels processos que fan els infants i poder recollir, no tant el resultat final sinó tot el camí que han realitzat per poder arribar fins a l’objectiu d’aprenentatge.

 

Roll Up Xarxa

Com és l’esquelet d’un rosegador?

Després de la sortida al Cim d’Aligues i d’haver conegut què són les egagròpiles, els alumnes de Cicle Mitjà hem començat a treballar l’esquelet dels rosegadors. Tot aquest treball ens està portant al coneixement de l’esquelet humà.