Alimentum. Fent crèixer el nostre institut

L’INS SEVERO OCHOA, és un centre d’ensenyament secundari  que va iniciar la seva activitat docent l’any 1976 com a centre de formació professional impartint estudis reglats de formació professional de primer i segon grau. Posteriorment inicià estudis d’ESO i batxillerat i actualment centra la seva oferta educativa reglada en els estudis d’ESO i Batxillerat, Cicles formatius de grau mitjà i superior de les famílies d’administració, electrònica, química i serveis a la comunitat, el Curs de preparació per a l’ingrés als cicles formatius de Grau Superior i FP Bàsica. Des del seu inici ha estat un centre disposat a participar i innovar en experiències educatives.

Des de l’any 2001 participa en projectes de mobilitat amb diferents països de la UE. A partir de llavors s’ha promogut la mobilitat dels nostres alumnes a través d’empreses col·laboradores, principalment a Alemanya. La nostra política de mobilitat internacional treballa per una educació superior intel·ligent, sostenible i integradora.

Promovem l’aprenentatge de llengües i la cultura dels països que ens envolten i facilitem que els nostres alumnes siguin més competitius al mercat laboral, capaços de participar en projectes d’innovació i recerca, respectant la individualitat i garantint els principis de no discriminació.

Som un centre compromès amb la formació i orientació acadèmica i humana dels nostres alumnes i les seves famílies.

Impulsem la formació permanent del nostre professorat en els diferents àmbits per tal de millorar el procés d’ensenyament aprenentatge. En aquesta línia inclouríem tant l’aprofundiment en competències digitals, el treball en intel.ligència emocional i la formació del docent-orientador (personal, acadèmic i professional).

Com a nous projectes d’innovació podem destacar la nostra participació en el TEI (Tutoria entre iguals). La nostra participació  també a la xarxa de competències bàsiques. També el curs vinent entrem a formar part del GEP (Generació Plurilíngüe). I a més a més col·laborem amb l’ajuntament i AMB desenvolupant el nostre Servei Comunitari.

Metodologia

Actualment a la nostra escola estem repensant espais (com a elements globalitzadors i generadors d’aprenentatge) i metodologies en totes les etapes

Fa dos cursos vam començar repensant els espais exteriors de l’escola, això ens va portar a fer tota una reflexió sobre l’organització d’espais i l’aplicació de noves metodologies a l’educació infantil i a realitzar tota una transformació en aquesta etapa.

Actualment ens trobem reflexionant sobre l’organització dels espais de primària com a part important de les noves metodologies de treball.

A continuació afegim un enllaç a un vídeo que descriu molt gràficament tot aquest canvi.

Video

Repensem l’espai educatiu

A la nostra escola, des de ja fa dos cursos, estem immersos en un procés on repensar l’espai físic com a element globalitzador i generador d’aprenentatge.

ESPAIS GENERADORS D’APRENENTATGE

Què ens proposem?

Repensar l’espai físic com un element globalitzador i generador d’aprenentatge. La proposta es duu a terme de forma gradual i participativa al voltant de tres eixos: *Espai exterior​: disposem d’uns patis molt amplis i rics en biodiversitat, que permeten transformar-los en espais plens de possibilitats educatives. *Espais d’infantil​: canviem la seva organització com a part important de les noves metodologies de treball. * Espais de primària​: reflexionem el model d’aula a partir de la construcció d’una sala diàfana davant les aules de primària, donant-nos l’oportunitat de viure un espai obert amb múltiples possibilitats organitzatives i de treball.

Com ens organitzem?

El principal valor d’aquest projecte és la implicació de tota la comunitat educativa, sent un bon exemple de solidaritat i empatia per a tots els infants. L’escola com a microsocietat en potència. Organitzem comissions de treball liderades per un coordinador : comissió projectes patis , comissió smartclassroom project. S’estableixen espais horaris lectius i no lectius dins de la programació anual d’activitats. Es fa una diagnosi per conèixer el punt de partida de cada projecte i es defineixen els objectius què es volen aconseguir. Es fan valoracions i enquestes de satisfacció periòdicament amb la finalitat d’anar cercant les estratègies adequades que ens ajudin a millorar el projecte.

Com avaluem ?

L’avaluació és un element clau en el nostre projecte. Entenem l’avaluació com a part del procés d’aprenentatge, on participa l’alumnat i el professorat emprant diferents eines : coavaluacions, autoavaluacions, rúbriques… i on els docents respecten els ritmes d’aprenentatge i els processos interns de les criatures, oferint un acompanyament significatiu i individualitzat en el propi procès. Ens servim d’eines com la Documentació per tal de poder cercar evidències dels processos que fan els infants i poder recollir, no tant el resultat final sinó tot el camí que han realitzat per poder arribar fins a l’objectiu d’aprenentatge.

 

Roll Up Xarxa

Qui som?

El Institut “Joaquim Blume” és un institut d’Esplugues de Llobregat, que s’ha adherit a la xarxa de competències bàsiques, per tal d’impulsar l’avaluació per competències al centre.

Desenvoluparem un projecte on els alumnes crearan una revista, encarregant-se tot: continguts, disseny i correcció.

Les matèries implicades en el projecte són: català, anglès, castellà i tecnologia.

Febrer 2018, a l’aula, l’equip de treball

Qui som

L’escola Lola Anglada, fundada l’any 1979-80, va néixer com una cooperativa de pares i mares i s’integra en el col·lectiu d’escoles del CEPEPC (Col·lectiu d’escoles per l’escola pública catalana).

La idea originària i que ha impregnat la història de l’escola, ha estat la de fer una escola on, no tan sols tingués importància la transmissió de coneixements de les diferents matèries, sinó que també es tingués present la formació personal, cívica, democràtica, solidària i arrelada al país.
L’escola s’estructura com un lloc on els infants no només acumulen informació, sinó com un espai on s’aprèn a tractar la informació per tal de tenir recursos i eines per aprendre i progressar. El tracte personalitzat, l’educació en valors, les colònies i sortides, les festes, els tallers i els eixos transversals encara són trets característics de l’escola.

L’escola es va iniciar amb 8 infants de primer curs , una mestra i una cuinera i estava ubicada a una “torreta” de la carretera de Cornellà.
El curs 1985-1986 l’escola s’integra a la xarxa pública i s’inaugura l’actual edifici. La Cooperativa de Pares i Mares perd la titularitat a favor de la Generalitat de Catalunya. És llavors quan neix l’Associació de Pares i Mares d’alumnes, que té per objectiu fonamental fer costat a l’escola ajudant a dinamitzar-la i dotar-la de més recursos.

L’escola Lola Anglada va ser un dels primers centres PAC (projecte d’autonomia de centre), i ho va ser durant dos períodes complerts: 2005-2009 (PAC05) i 2010-2014 (PAC05 renovat). Gràcies a aquesta experiència, el centre té molt integrada la planificació estratègica en les seves dinàmiques i es troba immers en una línia de consolidació i manteniment de processos i activitats amb l’objectiu de millorar les competències de l’alumnat . El centre ha incorporat una cultura avaluativa i de reflexió de la nostra praxi educativa. És a dir, ens trobem enmig d’un procés de millora continua.

Al grup de treball de la Xarxa de Competències Bàsiques som:

Sònia Giménez (directora i especialista en educació física)

Núria Carulla (Cap d’Estudis, mestra d’Educació Especial i coordinadora de Cicle Inicial)

Domènec Anguera (Mestre de sisè i coordinador de Cicle Superior)

Bea López (mestra de P4)

Sílvia Canals (co-tutora de primer)

Karol Burillo (mestra de P5 i coordinadora del projecte pati)

Web escola Lola Anglada

Com és el nostre institut?

Som un institut públic d’Esplugues de Llobregat amb més de 40 anys d’experiència formant persones i adaptant-nos al ritme frenètic de canvi que porta la vida. Conscients de la importància del que implica la nostra tasca docent (formem persones en el sentit més ampli de la paraula), el nostre centre es caracteritza per participar en els moviments d’innovació (Robòtica) i de renovació pedagògica (treballs cooperatius, PILE, GEP, Xarxa de CB,…), i per la formació permanent de les persones que hi treballem (activitats de formació permanent per part del professorat; professorat format en metodologia AICLE en especialitats de Matemàtiques, Física i Química, EF i Geografia i Història, …) amb la idea clau de potenciar un treball en xarxa, transversal i interdisciplinari com un element imprescindible per a la millora del nostre sistema educatiu i la rendibilització de recursos.

L’èxit escolar és el nucli de la millora del sistema per arribar a l’èxit personal i social.

Qui som?

L’Escola Canigó és el primer any que participa a la XCB.

Tenim un claustre motivat i actiu que engega activitats diferents. D’aquí la necessitat d’unificar la manera de treballar als diferents cicles el concepte de projectes.

El claustre el dividirem en tres grups. A cada un d’ells es farà un projecte i es treballarà paral.lelament de la mateixa manera als tres. De moment només pujarem un blog.

El que documentarem aquí serà el portat a terme per 4t sobre les comarques. És un treball que ja s’ha fet altres anys, però intentarem convertir-lo en un projecte com a tal.