Biagrec, Avaluació

Aquesta ha estat la part que més ens ha costat de consensuar i definir a l’equip impulsor, atès que la distribució dels alumnes amb nous agrupaments i la fragmentació de tasques per comissions que sumades implicaran un únic producte final: les Olimpíades Gregues; dificulta fer una avaluació uniformada per tots.

Després de molt debatre en les reunions de l’equip impulsor sobre què avaluem, quins són els objectius que volem assolir i quins són els indicadors que podem recollir; hem acordat que un projecte que es basa en els valors de l’esport és més important assegurar l’assoliment d’aquests al llarg del projecte que no pas avaluar uns continguts. Hem consensuat que els continguts són un mer mitjà per aconseguir treballar els valors de la cooperació, l’esforç, el treball en equip, l’autonomia i el respecte. Considerem que és més important valorar el camí fet pels alumnes per organitzar els Jocs, que no pas els jocs en si.

A fi i efecte de poder avaluar aquest procés de construcció i aprenentatge conjunt, hem basat la nostra avaluació en dues eines diferenciades:

  1. Una coavaluació entre els membres de l’equip base i una autoavaluació que es faran de forma diària. Així com una valoració d’assoliment dels objectius generals a final del projecte. Per fer-la utilitzarem el quadern d’equip base de treball cooperatiu que els alumnes utilitzen al llarg del curs, amb algunes adaptacions al projecte a avaluar.

  1. Una avaluació per part dels docents que estiguin amb cada comissió. Aquesta es centrarà en valorar la implicació personal, l’organització dins de l’equip base i l’aprofitament. La valoració es farà de forma diària i a nivell individual en cadascun dels equips base de cada comissió. Aquesta part tindrà un valor d’un 60% dins del global de la nota final.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *