El projecte des de la matèria d’economia

Donat que el projecte de recerca de 4t d’ESO es desenvolupava en la Catalunya Nord, es va pensar en proposar alguna recerca relacionada amb la geografia econòmica de la regió, però ràpidament es va descartar per ser molt teòrica i acadèmica, alhora que poc vivencial.

Entre les diferents opcions barallades, es va buscar si era possible fer alguna visita a algun projecte d’economia col·laborativa o cooperativa. És així com va sorgir la possibilitat de visitar la cooperativa La Paysanne, de forta arrel a la comarca del Conflent, durant l’estada dels alumnes a Prades. Els grups que escollissin treballar el tema d’economia haurien d’elaborar després una notícia sobre el cooperativisme i La Paysanne.

Objectiu:

L’objectiu principal era que els alumnes descobrissin que és l’economia social i el cooperativisme, en contraposició a les empreses privades i el seu entorn, així com confrontar el concepte de benefici econòmic amb el de impacte social.

Seqüenciació:

– 1r pas: abans de l’estada a Prades, els alumnes d’economia havien d’aproximar-se a l’objectiu perseguit mitjançant una sèrie d’accions a classe.

La primera va ser passar un reportatge sobre la cooperativa agrària La Fageda, de la Garrotxa, a classe. Els alumnes descobrien d’aquesta manera un exemple d’empresa cooperativa propera, que alguns ja coneixien a través dels seus productes làctics i que havien vist en algun supermercat. Es feia a continuació una posada en comú d’idees sorgides arran del documental, en la que destacava el concepte d’impacte social en detriment del benefici privat; en el cas de La Fageda, la inserció laboral de persones amb malalties mentals.

foto 1

La segona acció va consistir en una xerrada realitzada per la Paula Veciana i l’Anna Domènech de Social Business City Barcelona, associació promoguda per Muhammad Yunus, premi Nobel de la Pau. D’aquesta manera, els alumnes van poder aprofundir en el concepte d’economia social i conèixer projectes innovadors d’aquest caire que es desenvolupen a Barcelona amb l’ajut de SBC Barcelona.

Foto 2

La tercera va consistir en una recerca en grup a través d’Internet sobre l’economia social i el cooperativisme. Havien de buscar els seus orígens, dades sobre el seu impacte en l’economia, tipologies de cooperatives, mecanismes de funcionament, avantatges i inconvenients… Es treballava en grups de tres o quatre alumnes i s’havia d’entregar el resultat de la recerca en un document doc. Es pot trobar un exemple d’entrega més abaix.

foto 3foto4

– 2n pas: Estada a Prades i visita a la cooperativa La Paysanne.

Una de les dificultats que presentava aquesta part del projecte era que la proposta de l’estudi d’una cooperativa partia de la matèria optativa d’economia i que els grups de treball en el projecte de recerca eren heterogenis, és a dir, estaven integrats per alumnes que feien economia i d’altres, no. Finalment, aquesta proposta va ser escollida per un grup de quatre alumnes. Aquest fet va ser d’allò més interessant ja, que els tres alumnes d’economia havien d’explicar i fer entenedora la part prèvia de la recerca a la quarta membre de l’equip que no ho havia fet.

Durant la visita a La Paysanne, havien de documentar les explicacions amb fotografies i van aprofitar per realitzar una entrevista (preparada prèviament) al treballador de la cooperativa que havia fet de guia.

foto5foto6foto7

3r pas: A la tornada de l’estada a Prades i durant dos dies (el 29 i 30 de maig) els grups havien de redactar, polir i editar les notícies dels temes escollits.

foto8