Avaluació del projecte

Volem avaluar el procés i el resultat de la feina feina. Volem tenir en compte la feina feta en equip però també el treball i els aprenentatges individuals que hagi fet cada alumne.

Per fer-ho hem preparat uns materials que pensem ens facilitaran la tasca d’avaluació:

 • Per l’avaluació del procés: la darrera hora de cada dia la reservem per fer una avaluació del treball que s’ha fet aquell dia.
  • Un representat de cada equip de treball explica a tota la resta el que han fet durant el dia, el que els manca per acabar, les decisions i acords presos… El professors presents prenen nota del treball a la carpeta de seguiment del professor que hi ha a cada aula o bé al document de drive que compartim tots els docents per poder anar introduint totes les observacions que anem fent del dia a dia.guia professor
  •  Durant tot el projecte vam trobar que era molt més enriquidor treballar en grup totes les activitats proposades i d’aquesta manera poder compartir tot allò que s’anava treballant al llarg de cadascun dels tres dies. Ara bé, en finalitzar les activitats proposades de cada dia els alumnes havien de fer una petita valoració de manera individual sobre què havien fet, que havia après i allò que podria millorar.cada alumne completarà el seu diari personal on podrà reflexionar sobre la feina feta al llarg d’aquell dia.guia de l'alumne
 • Per l’avaluació del resultat es tindrà en compte:
  • que cada equip hagi aconseguit presentar un bon pica-pica, seguint les característiques apreses durant aquests dies.
  • les propostes de menús escolar que cada grup hagi fet.

Finalment la qualificació de cada alumne quedarà reflectida dins l’apartat de “treball de síntesi” de les notes de cada alumne. Fins aquest curs, en aquest apartat només es reflectia la nota que els alumnes aconseguien a partir del treball que feien durant el camp d’aprenentatge. A partir d’ara, aquest apartat també tindrà en compte el treball per projectes.

Sortida al Mercat

 

Avui hem fet treball de camp!

Per poder conèixer “en viu” els aliments que han de formar part de la nostra alimentació diària, ens hem organitzat el temps per poder visitar el mercat del barri sense molestar massa als botiguers i als compradors.

Els i les alumnes s’han repartit els diferents aliments que havien de reconèixer, i, amb l’ajuda de les imatges que portaven descarregades al mòvil, s’han passejat pel mercat amb la missió d’identificar-los i escriure’n el nom.

Al principi han estat una mica tímids; però, poc a poc, s’han animat i han acabat intercanviant impressions amb els simpàtics botiguers que, molt amablement, els han ajudar a finalitzar la seva tasca.

Crec que ha estat una bona experiència, i que a molts els ha permès descobrir aliments que ni sabien de la seva existència!

 

 

Primeres activitats de sensibilització

Les setmanes anteriors a l’inici del projecte  van estar realitzant algunes activitats prèvies per anar motivant als alumnes i observant els seus interessos. Aquestes activitats anteriors les vam treballar sense modificar horaris, a les hores de les matèries dels professors que formem part del grup impulsor de la XCB.

Les activitats que vam fer van ser:

 1. Visionament del vídeo Supertrain me: documental que té lloc a Estats Units, on gairebé 100 milions de persones tenen sobrepes i l’obesiat és la segona causa de mort evitable. Morgan Spurlock, fa un experiment amb el propi cos mostrant què passa si s’alimenta de menjar basura 3 àpats al dia durant 30 dies.
 2. Dues xerrades: “Alimentació i trastorns de conducta” i “Alimentació i Càncer” impartides per experts de l’Idibell.
 3. Una activitat:  registre de la seva dieta durant 1 setmana, especificant també la pràctica d’activitat física durant el mateix període de temps.

sala actes 2n