Primeres valoracions i obrim debat sobre el treball per projectes

Passat un temps prou significatiu per haver rumiat sobre l’experiència viscuda l’equip impulsor de la Xarxa de Competències Bàsiques ens hem reunit per tal d’analitzar com han anat els diferents projectes que s’han portat a terme a l’Institut enguany.

Cal valorar com han anat, si es poden mantenir el proper curs, quines coses cal millorar…

Pel que fa al projecte que us acabem de presentar, la valoració és positiva. En general estem contents perquè els alumnes es van organitzar bé i van saber treballar en equip per tal d’assolir els objectius i hem pogut aconseguir enllestir els productes finals a temps…però hi ha coses a millorar que hem deixat ben definides per tenir-les en compte el curs vinent.

Durant el procés teníem por que els alumnes acabessin molt ràpid les seves tasques i ara ens adonem que hi havia massa coses a fer per pocs dies. Creiem que cal augmentar el temps de treball per projectes per poder treballar més tranquil·lament i menys condicionats pel temps.

Els alumnes han respos molt bé a les diferents propostes i les seves valoracions són molt positives. Han disfrutat amb aquesta manera de treballar.

Els projectes generen nervis, dubtes i tensions mentre els estem fent però tots estem molt satisfets un cop s’ha enllestit i podem veure tot el que hem après plegats, professors i alumnes. Valorem positivament que treballant per projectes hem descobert habilitats dels nostres alumnes que desconeixien i que ens permeten tenir una mirada més realista d’aquestes personetes que a poc a poc anem descobrint i formant.

També entre nosaltes hem descobert algunes habilitats dels companys que fins aquell moment no sabíem, ens hem conegut una mica més i segur que això ens ajudarà a treballar millor el proper curs.

equip-impulsor-institut-bellvitge-xarxacb-maig-2017A banda d’analitzar els projectes, va sorgir un interessant debat sobre la línia que hem de seguir amb els projectes: o bé fer projectes de manera aïllada treballant alhora algunes matèries o bé introduir-los dins del currículum al llarg del curs implicant a tots els professors interessats en treballar d’aquesta manera. Però això és un gran debat que caldrà compartir en un altre espai!!!

Esperem que us hagi agradat i que us pugui ser útil tot el que us hem mostrat. No dubteu en copiar tot el que us pugui servir!!!

Avaluació del projecte

Volem avaluar el procés i el resultat de la feina feina. Volem tenir en compte la feina feta en equip però també el treball i els aprenentatges individuals que hagi fet cada alumne.

Per fer-ho hem preparat uns materials que pensem ens facilitaran la tasca d’avaluació:

  • Per l’avaluació del procés: la darrera hora de cada dia la reservem per fer una avaluació del treball que s’ha fet aquell dia.
    • Un representat de cada equip de treball explica a tota la resta el que han fet durant el dia, el que els manca per acabar, les decisions i acords presos… El professors presents prenen nota del treball a la carpeta de seguiment del professor que hi ha a cada aula o bé al document de drive que compartim tots els docents per poder anar introduint totes les observacions que anem fent del dia a dia.guia professor
    •  Durant tot el projecte vam trobar que era molt més enriquidor treballar en grup totes les activitats proposades i d’aquesta manera poder compartir tot allò que s’anava treballant al llarg de cadascun dels tres dies. Ara bé, en finalitzar les activitats proposades de cada dia els alumnes havien de fer una petita valoració de manera individual sobre què havien fet, que havia après i allò que podria millorar.cada alumne completarà el seu diari personal on podrà reflexionar sobre la feina feta al llarg d’aquell dia.guia de l'alumne
  • Per l’avaluació del resultat es tindrà en compte:
    • que cada equip hagi aconseguit presentar un bon pica-pica, seguint les característiques apreses durant aquests dies.
    • les propostes de menús escolar que cada grup hagi fet.

Finalment la qualificació de cada alumne quedarà reflectida dins l’apartat de “treball de síntesi” de les notes de cada alumne. Fins aquest curs, en aquest apartat només es reflectia la nota que els alumnes aconseguien a partir del treball que feien durant el camp d’aprenentatge. A partir d’ara, aquest apartat també tindrà en compte el treball per projectes.