Fem un repte matemàtic

Al museu ens vam fixar en una frase que veien cada dia els treballadors i treballadores a l’iniciar la jornada: “per la feina que faràs, cobraràs”. A més a més, hi havia un cartell amb els sous setmanals de cada tipus de treballador i treballadora de la fàbrica. Com a mestres crèiem que era una bona oportunitat per proposar un repte matemàtic que consistia en calcular el que cobrarien durant un any (segons el rol que els toqués aleatòriament) i comparar-ho amb els sous actuals. Això ens va permetre donar a conèixer la moneda antiga i saber l’evolució del seu valor.

Imatge5

Aquest tipus de reptes ens permeten que cada alumne resolgui el problema de maneres molt diferents, de forma espontània i pròpia, sense que el mestre imposi un algoritme concret i tothom hagi de seguir els mateixos passos. El fet de posar en comú les estratègies que ha seguit cadascun d’ells permet als alumnes conèixer altres formes de resoldre els problemes matemàtics i que puguin utilitzar-les en un altre moment perquè les han interioritzat.

Imatge6Imatge7

Visitem el Museu Tèxtil de Terrassa

A l’inici del projecte vam parlar sobre com es podien fer les samarretes (a mà o a una fàbrica), i vam proposar una sortida al mNACTEC, l’antic Vapor Aymerich, Amat i Jover de Terrassa. Vam fer un recorregut per tota la fàbrica, les seves parts, els diferents papaers del personal que hi treballava, la maquinària, el procés que seguia el fil fins arribar a ser un teixit,… i vam acabar elaborant un document on explicàvem tot el que hi havíem après.

Imatge8 Imatge9 Imatge10

Imatge3

 

 

Dibuixem patrons i fem samarretes!

Un cop ja hem fet tots els càlculs, anem seguint tots els passos per dibuixar el patró en una cartolina gran doblegada per la meitat fent servir la simetria tant per la part del davant com la del darrera de la samarreta. Retallem els patrons i els resseguim a la tela que hem escollit on farem les samarretes.Imatge6Imatge7Imatge9Imatge8

Una mare, com a experta, ens ajuda a embastar la part anterior i posterior de la samarreta amb celo primer, i després amb fil i agulla. Imatge10 Imatge11

Una altra mare que té màquina de cosir s’ofereix a venir a la classe per ensenyar-nos com funciona i cosir les samarretes embastades anteriorment.

Imatge12 Imatge13 Imatge14

Aprenem a fer fraccions en un context real

Com veieu a la imatge, la majoria dels passos a seguir per fer una samarreta necessiten de les fraccions per ser resolts. Es per aquest motiu, que hem d’aturar-nos amb tot el grup classe i parlar sobre què vol dir una fracció (1/4, 1/2, 1/3…) i com es calcula.

Imatge4

A la pissarra els alumnes van explicant les diferents maneres com ho han resolt i així, ens serà més fàcil calcular-les quan ens les trobem dins del context (patrons). El procés que seguim quan fem aquestes intervencions matemàtiques acostuma a ser similar, doncs per nosaltres els processos són molt importants. Així doncs, en primer lloc els alumnes resolen el problema de manera individual o en parelles, i després  l’expliquen al grup D’aquesta manera, tothom aprèn dels altres, tan els que ho resolen utilitzant algoritmes, com els que ho fan amb dibuix o altres maneres. No obstant, i sent conscients que no tots aprenen al mateix ritme, és una manera de crear coneixement de forma conjunta, en aquest cas, saber com es resolen les fraccions.

Imatge5

Aquesta és la conversa  resumida que vam mantenir a l’aula:

– Un mig és la meitat. Per exemple, d’aquesta línia, la meitat seria això!

I com podem calcular la meitat de l’alçada d’algun nen/a de la classe… Per exemple, quina és la meitat de 1,20m?

Fent una divisió!

-I si no en sabem?

El Marçal ens explica que un metre (abans de la coma) el pot dividir en dos trossos. I sap que el 20 de darrera de la coma (centímetres) són dues vegades 10. Així ens diu que la meitat d’1,20 m són 60 centímetres.

Parlem d’aquest canvi d’unitat de metres a centímetres.

Necessitem l’ajuda d’un expert

Ens adonem que els passos a seguir per fer un patró són més difícils del que ens pensàvem i demanem ajuda a una experta. En aquest cas, una mare de la classe havia fet de modista anys enrere i ens dóna un cop de mà a l’hora de seguir els passos per fer el patró.

Decidim facilitar part de la feina proporcionant als alumnes una taula de dades amb les diferents parts del cos a mesurar i la seva explicació matemàtica. A partir d’aquesta taula ells podran anar seguint tots els passos del patró amb menys entrebancs.

Imatge1

Imatge2

Imatge3

Comencem a fer la samarreta

Abans de començar, comuniquem als alumnes quina és l’opció per la qual creiem que és millor avançar i, entre tots, analitzem cadascun dels elements que apareixen a la guia per fer el patró. Veiem que haurem de mesurar-nos l’estatura, la cintura, el coll, la sisa i el cap per poder fer tots els càlculs.

sam9 sam91Imatge2

Anem anotant les dades a la llibreta mentre anem mesurant el nostre cos per poder-los tenir a l’abast quan haguem de fer els càlculs per realitzar el patró de cadascú.

Imatge1 sam1

 

Nova informació

Després de la demanda, comença a arribar informació en diferents formats per part d’alguns alumnes. Tot ells ja estan acostumats a filtrar aquesta informació abans d’escollir-la per dur-la i presentar-la a l’aula, per tant arriba un vídeo sobre com calcar una samarreta i quines parts té. Ens el mirem entre tots i prenem apunts a la llibreta per valorar si aquest mètode ens serà o no ens serà útil.

sam3 sam4

Una altra alumna ens porta llibres que té a casa i ens explica els passos que es fan en una fàbrica per fer una samarreta:

  1. TALLAR
  1. COSIR
  1. PLANXAR

Tots els alumnes prenen apunts i escolten molt atentament les seves explicacions. Ens parla de les bobines de roba. Són en forma de cilindre i ens permeten tenir molts metres de roba enrotllada. Depenent del que hem de fer, la roba es pot doblegar per anar més ràpids en el tall. També ens explica que hem d’aprofitar bé la roba perquè surtin més samarretes: optimització de l’espai.sam5 sam6

Per acabar, arriben els apunts de la mare d’una alumna que sap cosir i té tots els passos que hem de seguir per fer una samarreta de la talla 6. La nena ens explica molt atentament quins passos hauríem de seguir si volguéssim fer la samarreta utilitzant un patró.

sam7 sam8

Iniciem un nou projecte

Un cop tothom s’ha avaluat de forma individual, fem una conversa per posar en evidència els punts forts i febles de la nostra samarreta de paper i ens acabem plantejant que no podrem utilitzar-los com a model per fer una samarreta de roba. així, durant la conversa sorgeixen aquestes idees:

No ens servirà perquè hem fet samarretes rares que la gent no comprarà.

Les que hem fet amb paper, amb roba serà més fàcil…

No, la roba costa més de tallar, això ho hem de millorar.

La samarreta amb roba té mànigues diferents.

Una cosa és allò que volem fer, i l’altre és quan la fem, que surt diferent.

El paper es mulla i es trenca i la roba no.

Amb la roba serà més fàcil perquè és elàstica i no es trenca.

Observem molt bé com estan fetes les samarretes de roba i quantes parts tenen. Comptem que hi ha dues mànigues, el pit i l’esquena, i que llavors tot això està cosit. Alguns ens expliquen que les seves àvies o mares saben com fer una samarreta, i es comprometen a demanar-ho.

sam1

Entre tots elaborem un escrit per resumir la conversa que hem estat mantenint a la classe i que ens permetrà començar una petita recerca sobre com es fa realment una samarreta.

sam2

Avaluació del repte del primer dia

Entenem que l’avaluació ha de ser una part molt important del procés d’aprenentatge dels alumnes, en el qual ells han de ser els protagonistes. És per aquest motiu que després de fer aquesta activitat creiem important un procés reflexiu per part seva. Així els proposem que escriguin a la llibreta què han fet, com ho han fet i què han après.

Els donem aquesta imatge que els servirà de punt de partida per fer aquesta reflexió.

imatge9 imatge7 imatge8

 

 

Estratègies dels alumnes

Les idees de tots els grups han de fer créixer els coneixements, i per tant, és necessari  fer emergir-les per així agafar de cadascuna d’elles allò important. Es per aquest motiu, que un cop tots els grups han elaborat la seva samarreta de paper utilitzant estratègies diferents, cal posar-les en comú. En aquest cas, són els mestres qui a la pissarra de paper que tenim a l’aula les van anotant i relacionant entre elles per facilitar-ne l’abstracció. 

Cada grup explica com ha dissenyat la seva samarreta, si ha doblegat el paper, si ha fet un forat pel cap. Això ens porta a pensar… quantes parts té una samarreta? A la tarda alguns voluntaris en portaran una i ho mirarem.

imatge4

Hi ha grups que fins i tot elaboren un document per organitzar la informació a nivell matemàtic que necessiten: mesures llargada, cintura,… de tots els membres del grup.

imatge5

Entre tots organitzem les diferents samarretes per similituds: segons com han pensat el seu disseny.

imatge6