Ens autoavaluem

Amb la finalitat que els alumnes reflexionin sobre el procés que han seguit per fer la samarreta, les estratègies que han utilitzat per resoldre els diferents problemes que s’han trobat, el grau d’assoliment de l’objectiu inicial i de les competències que han necessitat,… els donem una graella d’autoavaluació i els proposem 3 preguntes obertes.

En la graella d’autoavaluació tenim en compte diferents capacitats i processos que s’han requerit per fer la samarreta, l’actitud en diverses situacions durant aquesta elaboració, i la consciència de què estan fent i per quin motiu.

Imatge1

Les 3 preguntes obertes els serveixen per expressar i prendre consciència de què han après fent la samarreta, les dificultats amb què s’han trobat durant aquest procés de patronatge i elaboració, i les pròpies propostes de millora individuals.

Imatge2

 

Avaluació del repte del primer dia

Entenem que l’avaluació ha de ser una part molt important del procés d’aprenentatge dels alumnes, en el qual ells han de ser els protagonistes. És per aquest motiu que després de fer aquesta activitat creiem important un procés reflexiu per part seva. Així els proposem que escriguin a la llibreta què han fet, com ho han fet i què han après.

Els donem aquesta imatge que els servirà de punt de partida per fer aquesta reflexió.

imatge9 imatge7 imatge8