Fem un repte matemàtic

Al museu ens vam fixar en una frase que veien cada dia els treballadors i treballadores a l’iniciar la jornada: “per la feina que faràs, cobraràs”. A més a més, hi havia un cartell amb els sous setmanals de cada tipus de treballador i treballadora de la fàbrica. Com a mestres crèiem que era una bona oportunitat per proposar un repte matemàtic que consistia en calcular el que cobrarien durant un any (segons el rol que els toqués aleatòriament) i comparar-ho amb els sous actuals. Això ens va permetre donar a conèixer la moneda antiga i saber l’evolució del seu valor.

Imatge5

Aquest tipus de reptes ens permeten que cada alumne resolgui el problema de maneres molt diferents, de forma espontània i pròpia, sense que el mestre imposi un algoritme concret i tothom hagi de seguir els mateixos passos. El fet de posar en comú les estratègies que ha seguit cadascun d’ells permet als alumnes conèixer altres formes de resoldre els problemes matemàtics i que puguin utilitzar-les en un altre moment perquè les han interioritzat.

Imatge6Imatge7

Visitem el Museu Tèxtil de Terrassa

A l’inici del projecte vam parlar sobre com es podien fer les samarretes (a mà o a una fàbrica), i vam proposar una sortida al mNACTEC, l’antic Vapor Aymerich, Amat i Jover de Terrassa. Vam fer un recorregut per tota la fàbrica, les seves parts, els diferents papaers del personal que hi treballava, la maquinària, el procés que seguia el fil fins arribar a ser un teixit,… i vam acabar elaborant un document on explicàvem tot el que hi havíem après.

Imatge8 Imatge9 Imatge10

Imatge3