Notació matemàtica

Les Matemàtiques tenen un llenguatge propi. Conèixer aquest llenguatge pot ser molt útil. Si volem llegir o escriure matemàtiques necessitem conèixer, doncs, la notació matemàtica.

La notació matemàtica és el sistema de signes que s’utilitza per expressar conceptes matemàtics.

Si a un nen de 5 anys que ha anat a l’escola del nostre poble li demanem que ens expliqui el significat de “2+3”, segurament no tindrà cap problema en dir-nos que això significa “dos més tres”. Però si li demanem que ens expliqui el significat de “2 x 3”, el més problable és que digui “dos ics tres”, ja que a aquesta edat encara no sabrà que la “x” , en aquest context, significa “per” (multiplicat).

Per entendre les matemàtiques escrites, és importantíssim conèixer el seu llenguatge propi, és a dir, entrendre la notació matemàtica. A més, molts problemes es resolen de forma molt més senzilla si s’utilitza la notació matemàtica en el seu plantejament. Així doncs et recomano que aprofitis qualsevol ocasió per aprendre més sobre la notació matemàtica.

Deixa un comentari