Category Archives: Història de les matemàtiques

Pascal

Blaise Pascal (1623-1662) va ser un matemàtic i físic francès.

Algunes de les coses que va fer són:

  • Va inventar una de les primeres calculadores mecàniques: la Pascalina. Aquesta calculadora servia per sumar i restar però no per multiplicar. Encara es conserven exemplars d’aquesta calculadora; un d’ells es troba al Musée des Arts et Métiers a París.
  • Va treballar amb el triangle de Pascal (també anomenat de Yanghui i de Tartaglia), que és un triangle numèric que ajuda a calcular els nombres combinatoris utilitzats en el desenvolupament del Binomi de Newton.
  •  Va fer estudis sobre probabilitats incentivat pel Caballer de Méré, qui li plantejà un problema matemàtic basat en un joc d’atzar amb aposta.
  • Va fer estudis sobre geometria projectiva.