Ens vestim de Festa Major!

Introducció
A finals del mes de gener en el poble es celebra la gran esperada Festa Major els nens i les nenes es mostren molt emocionats i és inevitable parlar sobre aquesta celebració, per aquest motiu ens proposem investigar sobre que és una festa i qui participa.

Temporització: les tres últimes setmanes de gener

Nivell: I4

Capacitats:
– Pensar, crear, elaborar explicacions i iniciar-se en les habilitats matemàtiques bàsiques.
– Progressar en la comunicació i expressió ajustada als diferents contextos i situacions de comunicació habituals per mitjà dels diversos llenguatges.
– Explorar, experimentar, formular preguntes i verificar hipòtesis, planificar i desenvolupar projectes i cercar alternatives esdevenen elements clau en els processos de formació de l’alumnat.

Objectius:
– Participar i escoltar en les converses i activitats que es realitzin a l’aula.
– Utilitzar estratègies per comprendre textos (cartell, pàgines PDI…).
– Fer hipòtesis.
– Observar i identificar elements de la Festa Major.
– Expressar i comunicar vivències personals de la Festa Major.
– Conèixer la festa i les entitats.
– Utilitzar la PDI per fer recerca.
– Utilitzar l’Openboard.
– Utilitzar l’e-mail per comunicar-se.
– Utilitzar el google maps per orientar-se en el poble.
– Participar en l’elaboració de textos escrits.
– Observar els elements de l’entorn proper
– Elaborar un trencaclosques.
– Discriminar diversos sons relacionats amb la festa.
– Construir la noció de quantitat.
– Orientar-se en la quadricula del beebot.
– Experimentar amb la taula de llum.
– Utilitzar el dibuix per representar la realitat.

Continguts:
– Participació i escolta activa en situacions de conversa i activitats.
– Utilització d’estratègies per comprendre textos.
– Ús del llenguatge per fer hipòtesis.
– Observació i identificació dels elements de la Festa Major.
– Expressió i comunicació de vivències relacionades amb la Festa Major.
– La Festa Major i les entitats que participen.
– Utilització de la PDI com a eina de recerca.
– Utilització del programa Openboard per fomentar l’aprenentatge de l’escriptura.
– Ús del e-mail per fomentar la correspondència.
– Ús del google maps per orientar-se pels carrers del poble.
– Participació en l’elaboració de la nota a les famílies.
– Observació directa de les atraccions de la Festa Major.
– Elaboració del trencaclosques.
– Discriminació auditiva de sons de la Festa Major.
– Construcció de la noció de quantitat.
– Situació del beebot en l’espai i orientar-se en la quadricula.
– Experimentació amb la taula de llum.
– Ús del dibuix com a mitjà de representació de la Festa Major.