Inscripció treballs

 1. Cal que ens feu arribar el nom, correu electrònic i telèfon mòbil (whatsapp) del professor/a de contacte del vostre centre.
  • Aquest professor/a rebrà les comunicacions i informació de l’organització referent a la presentació de treballs i a les visites de grups.
  • Tindrà accés a la carpeta compratida de DRIVE on s’han de desar les fitxes, vídeos i autoritzacions dels treballs presentats.
 2. Ompliu el formulari d’inscripció:
  • Cal que ompliu un formulari per a cada treball que presenteu.
  • Aquest formulari ens servirà per reservar un espai pels vostres treballs i preveure el nombre d’obsequis pels alumnes participants.
  • Termini inscripció: 29 de maig
 3. Carpeta compartida per a cada institut
  • L’organització crearà, en el Drive de TramunTEC, una carpeta compartida per a cada centre on hi haureu de desar la fitxa, el vídeo i el drets d’ús d’imatges i dades degudament signats de cada projecte.
  • A la carpeta compartida hi trobareu la plantilla per elaborar la fitxa amb la mateixa aplicació de diapositives de Google, també el full per a autoritzar l’ús d’imatges i dades dels alumnes participants.
  • Imprimiu la fitxa en format DINA3 i color, i si us és possible la plastifiqueu.
  • Termini preparació vídeos: 3 de juny

Si tens dubtes ens pots enviar un correu electrònic a l’adreça: tramuntec@gmail.com

SEAE – Servei Educatiu de l’Alt Empordà
Av. Maria Angels Anglada, 13, 17600 Figueres, Girona
Tfn: 972 50 91 50