Materials i exercicis

Enllaços amb pàgines d’exercicis

  • Enxaneta.info: exercicis de diversos aspectes de la llengua (accentuació, consonants i vocals,  gramàtica,…) per fer i corregir en línia.
  • Quadern d’exercicis de Sara Marugan: blog de Sara Marugan, professora de català, que té penjats múltiples quaderns d’exercicis de diversos aspectes de la llengua (en PDF) i els respectius solucionaris.

Comentari de textos  de 1r de batxillerat

Material auxiliar  de morfosintaxi

Material d’ortografia

  • Per poder saber quan hem d’escriure o no h en algunes parelles.
  • Escriptura de a/e àtones.
  • Escriptura de o/u àtones.

Material de lexicologia i semàntica

Material de fonètica

Material de literatura

Altres