Daily Archives: 7 juliol 2009

Què ens ofereix la web 2.0

Per conéixer un ventall general del que ens pot oferir la web 2.0, existeix un vídeo que (tot i tenir ja un parell d’anys) fa un resum fantàstic del que és i de les possibilitats d’aplicació en el món educatiu…. de fet, però, fins i tot ja es queda curt… la primera vegada que el vaig veure fou a Educastur, el portal de la “Consejería de Educación del Principado de Asturias”, un dels referents en informació de l’adaptació de les noves tecnologies a l’aula.

La mateixa pàgina on el vaig veure ofereix el contingut del vídeo en format pdf, fantàstic -crec jo- per una reflexió en un claustre de professors i per una persona interessada en el tema. En el vídeo ens introdueixen en la filosofia i algunes de les moltíssimes ja aplicacions que podem utilitzar i ens introdueixen en terminologia específica com folksonomia o mashup.

Tal com ens diuen al vídeo:

“Benvinguts a la web 2.0, la web social, on la web de les dades passa a ser la web de les persones”

Per acabar un parell de reflexions extretes del vídeo…

“Com es pot veure, en tots aquests serveis de web 2.0 el protagonista és l’usuari que comparteix. Aquest component de socialització és la gran aportació de la web 2.o i la seva força: la suma d’esforços individuals dóna lloc a una xarxa de coneixement compartit, i quantes més persones comparteixin més utilitat tindran els recursos oferts”.

“Com afecta la web 2.0 l’ambient educatiu? Està clar que la filosofia de la xarxa 2.0 es basa en el component social i potencia la comunicació, la col·laboració i el intercanvi d’informació. Si la docència, i el procès d’ensenyament i d’aprenentatge es basen en la comunicació, seria absurd no aprofitar la potència i les possibilitats de la web per desenvolupar valors de participació, colaboració i construcció col·lectiva del coneixement”.