Elaboració d’objectes

Introducció

En el procés d’elaboració d’objectes de plàstic hi ha dues grans etapes ben diferenciades: l’obtenció de plàstic a partir de les matèries primeres ( síntesis dels polímers ) i la conformació per obtenien els objectes o peces definitives.

La síntesis dels polímers

Els polímers són macromolècules (generalment orgàniques) formades per la unió de molècules més petites anomenades monòmers.
La reacció per la qual se sintetitza un polímer a partir dels seus monòmers s’anomena polimerització
Actualment la majoria de polímers són sintètics, obtinguts a partir generalment del petroli, el gas natural o el carbó. Tot i que també poden ser d’origen animal o vegetal.
El procés d’obtenció del polímer rep el nom de polimerització i precisament del grau de polimerització (nombre de monòmers) en depèn la rigidesa del plàstic

Processos de conformació dels polimers

Les indústries transformadores o manipuladores de plàstics utilitzen tècniques molt variades per donar-los forma:són els diferentsd processos de conformació de polímers.

  • Extrusió:s’escalfa el plàstic fins que es torna manejable, a continuació es fa passar per un forat especial obert en una placa metàl·lica fins que n’agafi la forma.

  • Bufat:s’escalfa el plàstic fins a tenir-ne una massa dissolta manejable a la qual s’infla aire en el motlle per tal que formi una bombolla que s’expandeix fins a omplir tot el motlle i agafar la forma desitjada mantenint l’interior buit.

  • Injecció:Es un mètode semblant a l’extrusió. El plàstic surt per l’extrem i es introduït a pressió a l’interior d’un motlle. Un cop refredat mínimament s’obre el motlle i s’extreu el objecte fet.

  • Buit:Es col·loca una planxa de plàstic fina sobre del motlle, se li dona calo , quan el plàstic esta mig fos se li dona un cop en sec de tal manera que agafi la forma del motlle.

  • Compressió:és el procediment més comú per a donar forma al plàstic, consisteix en premsar i modelar la matèria i després esperar a que es refredi perquè no es deformi.

  • Escumeig:El material se situa dins d’un motlle i s’escalfa ala temperatura adequada , el plàstic s’infla i augmenta de volum ocupant la totalitat del motlle i formant una massa solida però esponjosa.

  • Calandratge:consisteix en fer passar una pel·lícula de matèria contínua per uns corrons superposats aprofitant l’acció combinada de la pressió i el lliscament.

  • L’extrusió amb bufament:Una altra variant de l’extrusió és el bufament. El tub que surt de l’extrusora s’introdueix en un motlle de dues peces. L’acció de l’aire a pressió a dins del tub fa que s’adapti a les parets del motlle i agafi la forma. Una vegada fred, sobre el motlle s’extreu la peça. Aquest procediment s’utilitza per fabricar ampolles, recipients, bidons, etc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *