Propietats

Els polímers tenen algunes propietats principals com la resistència i la flexibilitat entre altres.
· Els polímers que son resistents poden suportar una gran tensió, però
no massa elongació abans de la seva ruptura.
· Els polímers que son flexibles a diferencia dels plàstics rígids
suporten molt bé les deformacions.
Altres caracteritzacions dels polímers es que son mals conductors de la electricitat

Propietats

· Tenen baixa densitat
· Son impermeables
· Aïllen l’electricitat
· Aïllen de la calor encara que no resisteixen molt
· Són resistents a la corrosió i a la intempèrie
· Resisteixen molts factors químics
· Són fàcils de treballar
· Fotoconductivitat
· Electrocromisme
· Fotoluminescència (fluorescència i fosforescència)
· Electroluminescència
· Efecte fotoelèctric
· Efectes òptics no linears
· Efectes electró òptics
· Foto-refractivitat
· Termoconductividtat

Polímers

Noms i propietats

Polipropilè. Es parcialment cristal·lí i té una gran resistència contra diversos
solvents químics.
PVC. En un material molt resistent i fàcil d’enganxar.
Nylon. El niló és un polímer sintètic que pertany al grup de les
poliamides.
Polietilè. Es el polímer més simple i més comú.
Silicona. És un polímer inodor i incolor fet principalment de silici.
Cel·lulosa. Es bastant rígid y absorbeix les substancies.
Polièster. Es suau, brillant i resistent.
Poliuretà. Té una baixa densitat i es molt bon aïllant.
Policarbonat. És un polímer fàcil de treballar, modelar y termo formar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *