Classificació

Introducció

· Polímers

Adhesius: Són substàncies que combinen una alta adhesió i una alta cohesió, el que els permet unir dues o més cossos per contacte superficial.

Fibres: Presenten alt mòdul d’elasticitat i baixa extensibilitat, el que permet confeccionar teixits les dimensions dels quals romanen estables.

Pintures: Són substàncies, normalment líquides, que s’adhereixen a la superfície d’altres materials per a atorgar-los alguna propietat, per exemple resistència a l’abrasió.

Plàstics: Són aquells polímers que, davant un esforç suficientment intens, es deformen irreversiblement, no podent tornar a la seva forma original. Cal ressaltar que el terme plàstic s’aplica de vegades incorrectament per a referir-se a la totalitat dels polímers

Vinilics: La cadena principal de les seves molècules està formada exclusivament per àtoms de carboni.

Termoplàstics: que fluïxen (passen a l’estat líquid) a l’escalfar-los i es tornen a endurir (tornen a l’estat solgut) al refredar-los. La seva estructura molecular presenta pocs (o cap) entrecreuaments. Exemples: polietilè (PE), polipropilè (PP), PVC.

Termoestables: que no fluïxen, i l’única cosa que aconseguim a l’escalfar-los és que es descomponguin químicament, en comptes de fluir. Aquest comportament es deu a una estructura amb molts entrecruzamientos, que impedeixen els desplaçaments relatius de les molècules.

Elastòmers: Són materials amb molt baix mòdul d’elasticitat i alta extensibilitat; és a dir, es deformen molt al sotmetre’ls a un esforç però recuperen la seva forma inicial a l’eliminar l’esforç. En cada cicle d’extensió i contracció els elastómers absorbeixen energia, una propietat denominada resiliència.

Classificació Polímers

1. Adhesius

  • Resina epoxi (araldite)
  • Cianocrilats
  • Fenolformaldehid, ureaformaldehid
  • Poliacetat de vinil

2. Fibres

3. Pintures

4. Plàstics

· Termoplàstics


o Cel·luloses
Nitrocel·lulosa (CN)
– Acetat de cel·lulosa (CA)
– Etilcel·lulosa (ET)

o Vinílics
Polietilè de baixa densitat (LDPE)
– Polietilè d’alta densitat (HDPE)

Polipropilè (PP)
Poliestirè (PS)
– Poliestirè expandit (EPS)
Clorur de polivinil (PVC)
– Polimetracrilat de metil (PMMA)

o Polièsters
– Politetraflouroetilè (tefló) (PTFE)
Poliamides (niló) (PA)
– Policarbonats (PC)

· Termoestables


– Epoxídics (EP) (resina epoxi)
– Fenòlics (PF) Fenolfomaldehid (baquelita)
– Ureics (UF) Ureaformaldeid
– Melamínics (MF) Melaminaformaldehid
– Polièsters insaturats (UP) (resina polièster)

5. Elastòmers

  • Poliisoprè (NR)
  • Butadiè / estire (SBR)
  • Butadiè / acronitril (NBR)
  • Poliuretans (PUR) (escumats rígits i flexibles)
  • Policloproprè (PVP) (neoprè)
  • Polisiloxà (SI) (silicones)

Fabricació de metraquilats

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *