Aplicacions

Polietilè: S’utilitza en bosses de tot tipus, per revestir els cables elèctrics i en el camp de l’agricultura, l’alimentació, medicaments i joguines.

Poliestirè: Pot emprar-se com a aïllant en façanes, cobertes, forjats, sòls, murs soterrats, soleres, etc. També s’empra per a altres aplicacions: plaques de drenatge, col·locació de tubs de calefacció al sòl, etc. Una aplicació molt coneguda del poliestirè expandit és la de material d’envàs i embalatge en camps molt diversos: alimentació, electrònica i informàtica, joguines, farmàcia, perfumeria i cosmètica, horticultura,jardineria, bricolatge…


Clorur de polivinil: Un dels seus usos més coneguts és el de matèria primera per a fabricar els discos de música i de so en general, principalment durant els anys 50, 60, 70 i 80 del Segle XX, coneguts per aquest motiu com a discs de vinil o, simplement, vinils. Serveix per revestir canonades, cables elèctrics, cortines de bany… S’utilitza a la majoria dels sectors.

Polimetacrilat de metil: Té una utilització en construcció similar a la del policarbonat. De característiques no tant excel·lents, té un preu més baix.
S’utilitza en plaques: massisses o alveolars, com a substitutiu del vidre, en finestres, claraboies i cobertes. Emmotllats: d’ús divers.

Politereftalat d’etilè: La seva utilització per a la fabricació d’envasos és força recent i creixent, sobretot en els envasos de refrescs, gràcies a les seves característiques tals com són la seva transparència, el seu pes i la seva resistència.

Poliuretà: S’utilitza en habitatges: cobertes planes o inclinades, sostres, parets, terres, terrats …; naus industrials, granges, poliesportius …; cambres frigorífiques, portes, dipòsits, canonades , accessoris .. . També s’empra en matalassos, coixins…

Niló: S’utilitza en connectors elèctrics, fibres per a la confecció textil…

Tefló: S’utilitza per a revestiments antiadherents d’estris alimentaris i químics, revestiments antifricció de coixinets, aïllaments de cables per a altes temperatures, cintes d’enregistrament, etc.

Silicona: S’utilitza en juntes, aïllants elèctrics, antiadherents per desemmotllament, adhesius…

Neoprè: És emprat com a vestimenta en esports aquàtics, per aïllar la persona de l’aigua i mantenir-ne la temperatura. S’utilitza en aïllaments elèctrics. S’usa per a fabricar les corretges dels ventiladors dels vehicles…

Copolímer d’acrilonitril / butadiè/ estirè (ABS): En el mercat és present en les aplicacions següents: aparells telefònics, cascos de protecció, carcasses d’electrodomèstics com televisors i ordinadors, taulers de cotxes, para-xocs, etc.

Policarbonat: La seva aplicació més important és en la indústria alimentària i en medicina. S’utilitza per fabricar biberons, aparells òptics, fars de cotxe, cascs de motorista,… . Els policarbonats s’alteren fàcilment amb la radiació ultraviolalda i s’engrogueixen amb el temps.

Resines epoxi: S’utilitza per als revestiments protectors i decoratius, endolls, adhesius…

Resines de polièster insaturat: Se’n fabriquen cascos de vaixells, dipòsits d’aigua, cobertes, teulades ondulades, dipòsits, carrosseries de vehicles i també fils tèxtils.

Resines fenòliques: En el mercat, se’n troben amb diferents aplicacions comercials, com poms i mànecs d’estris de cuina; en electrònica, en la construcció de circuits impresos, i en electricitat en els mecanismes elèctrics. En el camp de la fusta s’utilitza en contraxapats.


Resines de melanina: S’utilitzen per a construir taulers aplacats com a imitació de la fusta natural per a taules, armaris, mobles de cuina i elements decoratius. Es coneixen comercialment amb els noms de fòrmica i melamina.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *