Què són?

Els Tallers de Llengua i Literatura Catalanes constitueixen una activitat de formació adreçada al professorat de llengua catalana i literatura de l’educació secundària. Es fan cada dos anys des del 1984, al mes de febrer, i són un fòrum de presentació d’experiències i reflexions al voltant de la metodologia de la didàctica de la llengua i la literatura catalanes focalitzades sempre en els temes més compromesos i de més interès per fer un bon ensenyament-aprenentatge d’aquesta llengua i de la seva literatura.

Docents del món universitari s’encarreguen d’aportar la seva experiència a partir dels eixos temàtics al voltant dels quals s’articula cada edició. Per al Departament d’Ensenyament, aquests eixos temàtics representen punts bàsics per a l’optimització de l’ensenyament en els centres educatius. També hi participen professors i professores de secundària per explicar bones pràctiques educatives que tenen relació amb els eixos triats. D’aquesta manera, els Tallers esdevenen espai de reflexió i diàleg entre el món universitari i la pràctica docent de la matèria de llengua i literatura catalanes a la secundària.

Els Tallers s’articulen en dues jornades: el divendres al matí i a la tarda, i el dissabte al matí. El divendres al matí, s’obren amb la conferència inaugural. En els tres blocs d’actes assenyalats, s’organitzen conferències-taller simultànies. El professorat participant decideix a quins tallers i conferències assisteix.

La participació en els Tallers queda acreditada per la certificació corresponent a 15 h. de formació.

Al llarg de 25 anys, els Tallers de llengua i literatura catalanes han estat un exponent continuat d’actualització de coneixements i de renovació pedagògica en la docència de les assignatures més directament relacionades amb la llengua vehicular de l’educació secundària.