4.art contemporani

En aquesta pàgina hi hauran les activitats relacionades amb l’art contemporani i les seves maneres d’expressar-se: videoart, accions i instal·lacions. Més endavant poden ser cada una d’elles una subpàgina.

 

 

També s’hi mostraran aquelles mostres d’art contemporani que puguin ser de interès per als alumnes.

 

 

 

Una instal·lació a l’ institut

Aquesta activitat la plantejaria a la optativa de 4td’ ESO. 

A 4t barrejo el tema de les tècniques amb el de història de l’art. Per tant aquesta activitat treballaríem l’art contemporani i les noves disciplines. És una activitat molt adequada per concloure el curs.

Els objectius de l’activitat serien:

 

–  Acostar l’art contemporani als alumnes. Si en general l’art està molt allunyat del món adolescent, encara ho està més de l’art contemporani, no el coneixen i per tant no els hi agrada ni l’entenen. Quan s’hi acosten i l’entenen hi connecten molt bé.

 

– Coneixement de l’art contemporani. L’art contemporani dona un “gir conceptual”, per tant en ell tenen més pes les idees que els materials. S’abandonen els medis tradicionals i apareixen les instal·lacions, accions, art objecte, vídeos… S’entén l’art com a reflexió, com a vivència més que com a producte final que té bellesa.

Hem d’entendre l’ art contemporani com una pràctica que te com a finalitat la reflexió o provocació al pensament comú  sobre diversos àmbits de la vida.

 

–  Prendre consciència de que tots tenen coses a dir i com a grup en tenen de comunes.

 

1. Visionar exemples de instal·lacions tot i explicant el concepte d’ on sorgeixen.

Joseph Beuys http://www.youtube.com/watch?v=IokboM4wqIw

 

Barbara Kruguer

http://www.youtube.com/watch?v=PIHkpUKiFaI&feature=related

 

Eva Sánchez  http://www.youtube.com/watch?v=P4hW4yP3qts

 

Perejaume http://www.youtube.com/watch?v=mDrc39FvrN8

 

Sobre diversos temes que els poden colpir

http://www.transversalia.net/

 

Escola d’arts plàstiques de Mèxic

http://oscarroblesdocencia.blogspot.com/search/label/Trabajos%20de%20estudiantes

 

 

2. El punt de partida de l’activitat seria trobar el concepte a treballar. Quina preocupació, denúncia, reflexió… ens agradaria comunicar com a grup? Els temes seran doncs per la seva qualitat com a joves i alumnes del nostre institut . S’hauria de portar a terme dins l’ institut .

Primer per grups de tres farien aquesta reflexió per aportar una pluja de idees. Després, en la posta en comú triarem i concretaríem sobre el tema .

 

3.  Per grups buscarien diverses maneres d’expressar la idea. Han de buscar metàfores, associacions, exageracions…, prendre idees del que hem vist. Tot i que en aquest moment de la creació no és prioritari, han de tenir en compte a on (vestíbul, pati, forat de l’escala…) i com es faria i sospesar si és factible.

Cada esbós hauria de constar d’un breu text i un o varis dibuixos, per després exposar-ho als altres.

 

4. Altra vegada entre tots triaríem  la proposta, no entenent-la com a tancada si no que es pot modificar, ampliar, reduir… Entre tots en surt la proposta d’una instal·lació ja concreta.

 

5. Crear grups de treball més amplis per dur-la a terme:

    –  material : comprar, trobar,  portar, reciclar…

    –  audiovisuals: fer fotos, gravar, so…(depèn)

    –  creació: construir, fer… llista de material necessari

    –  muntatge: llista de material necessari i eines, muntar

    –  catàleg: fer-ne una memòria en forma de catàleg, explicant tant el concepte com

       el procés.

 

 

 

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *